Smart energetyka

Smart energetyka

Jak uniknąć kar za pobór mocy biernej

Problem niewłaściwej kompensacji mocy biernej dotyczy wielu odbiorców energii elektrycznej. Choć z pozoru zagadnienie to wydaje się być banalne do rozwiązania, w praktyce bywa różnie. Okazuje się bowiem, iż mimo przeprowadzenia szczegółowych pomiarów i zastosowania, jakby się wydawało, ...
Czytaj dalej 0
Smart energetyka

Inteligentna stacja energetyczna

Na rynku energetycznym zachodzą zmiany – pojawia się coraz więcej instalacji OZE, wzrasta liczba prosumentów, zmieniają się zachowania konsumentów, rosną wymagania dotyczące niezawodności sieci i jej zdalnego przekonfigurowania. A to wszystko wymusza poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających zarządzanie, ...
Czytaj dalej 0
Smart energetyka

Wirtualne elektrownie, czyli zarządzanie siecią z inteligencją WAGO

Wirtualne elektrownie odgrywają coraz ważniejszą rolę w nieuniknionym procesie integracji rynkowej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Do zarządzania rozproszonymi instalacjami wytwarzania energii elektrycznej w ramach jednego systemu Smart Grid można wykorzystać inteligentny sterownik WAGO. ...
Czytaj dalej 0
Kategorie+ Smart energetyka

Komunikacja dla energetyki wiatrowej 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa, której początki według ekspertów obecnie obserwujemy, zakłada połączenie maszyn i systemów w inteligentną sieć. Dzięki temu na bieżąco otrzymujemy możliwość śledzenia zmian, analizy trendów, a tym samym zarządzania opartego na przewidywaniu. ...
Czytaj dalej 0
Smart energetyka

Dlaczego warto monitorować energię elektryczną w zakładzie?

Każdy, nawet najmniejszy zakład produkcyjny wykorzystuje do swojego działania energię elektryczną. Ciągłość jej dostaw oraz jej parametry decydują często o realizacji planów produkcyjnych, wadach produktów, a także awariach maszyn pracujących w zakładzie. Im bardziej zaawansowana technologia wykorzystywana w ...
Czytaj dalej 1