Instalacje modułowe w przemyśle procesowym

Koncepcja IV rewolucji przemysłowej, znanej pod nazwą Przemysł 4.0 oraz idea Internetu Rzeczy (Internet of Things) opisują wiele nowych możliwości dla współczesnego przemysłu.