loading...
We wrześniu 2023 uruchomiliśmy wspólnie z naszym partnerami rozproszoną instalację fotowoltaiki przyłączoną do sieci warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji. Rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu i urządzeniach WAGO, gwarantuje odpowiednio szybką reakcję na informację o zadziałaniu zabezpieczenia oraz sygnały OSD. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym musieliśmy sprostać realizując ten projekt możemy śmiało powiedzieć, że to pionierskie rozwiązanie w skali kraju.

PFC200 w roli sterownika nadrzędnego

W ramach projektu zastosowano sterownik WAGO z rodziny PFC200, który pełni rolę sterownika nadrzędnego odpowiedzialnego za regulację parametrów sieci w punkcie przyłączenia. Odpowiada on również za komunikację z zabezpieczeniem e2Tango oraz wymianę informacji z operatorem systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja oddział Warszawa.

CC100 – sterowniki obiektowe

Jako sterowniki obiektowe zastosowano natomiast sterowniki CC100. Odpowiadają one za komunikację z inwerterami, sygnalizację na rozdzielnicach, włączanie oraz wyłączanie instalacji fotowoltaicznej.

Kluczem czas reakcji

Głównym zadaniem wdrożonego rozwiązania było zagwarantowanie, aby w przypadku zadziałania zabezpieczenia w punkcie przyłączenia, rozproszona instalacja została wyłączona w rozdzielnicach obiektowych z zachowaniem czasu wyłączenia zgodnego warunkami przyłączenia wydanymi przez OSD. W praktyce oznacza to wyłączenie całej instalacji w czasie do 100 ms. W związku z tym do komunikacji pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a sterownikami obiektowymi wykorzystano standard IEC61850. Dzięki szybkiej komunikacji GOOSE jesteśmy w stanie wyłączyć instalację fotowoltaicznym w oczekiwanym czasie.

Pozytywne oceny specjalistów

Jak podkreśla Łukasz Kurowski z firmy BRT Project, z którą wspólnie realizowaliśmy ten projekt, wdrożone rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony specjalistów od zabezpieczeń z warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji, mimo ich początkowych obaw związanych z zastosowaniem protokołu IEC61850.

 Na szczególną uwagę zasługuje bardzo krótki czas działania całego układu, wysoka niezawodność i stabilność systemu, łatwość jego dalszej rozbudowy oraz wysoka funkcjonalność, a także możliwość sterowania zdalnego jak i lokalnego przy każdej szafce telemechaniki – mówi Łukasz Kurowski.

Zanim przystąpiono do realizacji sporym wyzwaniem był sam proces projektowania.

– Faza projektowania i określenia zasad współpracy poszczególnych urządzeń nie była łatwa. Rozproszenie węzłów na dość sporym obszarze wiązało się z problemami zachowania czasów wyłączeń, wynikających z wymagań OSD. Dodatkowo należało uwzględnić kwestie związane z konwersją sygnału z sieci światłowodowej na sieć Ethernet oraz dalej na sygnały napięciowe – zwraca uwagę Marta Ciarka z firmy 2MKP Sp. z o.o., która kierowała zespołem projektującym rozwiązanie.

Rozwiązania zostało wdrożone na terenie kompleksu handlu hurtowego, gdzie z końcem sierpnia zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy prawe 1 MW. Na dachach siedmiu budynków zainstalowanych zostało 1851 panel PV o mocy 540 W każdy, które połączono z dziewięcioma inwerterami.

Więcej na WAGO.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *