Archiwizacja danych w pojazdach szynowych

Rejestratory parametrów zbierają i archiwizują dane mające wpływ na bezpieczną jazdę pojazdów szynowych. Gromadzone dane ułatwiają diagnostykę pracy poszczególnych urządzeń, w tym również