WAGOexpress – Solar Park Management

Tematem kolejnego spotkania #WAGOexpress będzie zarządzanie farmami fotowoltaicznymi, czyli Solar Park Management. Dowiemy się jak monitorować, zarządzać i regulować nowoczesną farmę fotowoltaiczną oraz