Jak wgrać program do zestawu startowego z panelami TP 600?

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Podłącz przewody zasilające 24 V DC i uruchom panel. Zaloguj się do Web-Based-Management używając defaultowego hasła: Username: admin