WAGOexpress – Zastosowanie WAGO I/O w stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu

Prowadzący opowiedzą z jakich elementów składa się stacja redukcyjno-pomiarowa oraz jakie sygnały są w niej monitorowane oraz czym sterujemy. Opowiedzą też na pytanie,