WAGOexpress – Monitoring punktu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej

Podczas kolejnego spotkania WAGOexpress  prowadzący Adrian Dałek i Przemysław Kubaszewski opowiedzieli, w jaki sposób zrealizować integrację elektrowni PV z Zakładem Energetycznym oraz zapewnić