CyberSecurity – wyzwania stojące przed automatyką – WAGO EXPRESS

Tematem kolejnego spotkania WAGOexpress było Cyber bezpieczeństwo. Spotkanie poprowadzili Paweł Frankowski i Krzysztof Nosal.