WAGOexpress – Liczniki energii MID – Odniesienie do dyrektywy MID i przykładowe aplikacje

Podczas kolejnego WAGOexpress opowiadamy o kwestii zgodności liczników energii z wymaganiami dyrektywy Measuring Instruments Directive. Dodatkowo omawiamy najważniejsze parametry techniczne jak np. możliwości