OPC UA – nowoczesny standard wymiany danych

Kluczowym elementem na poziomie łączności jest bezpieczny, otwarty i niezależny od platformy czy producenta protokół, który umożliwi niezawodną wymianę danych oraz będzie stanowił