Biblioteki do zastosowań HVAC

Parametryzacja zamiast programowania: gotowe makra instalacji zapewniają standaryzację i obniżają koszty.