Strefy zagrożone wybuchem, cz. 3

W poprzednich częściach serii opisano różne sytuacje i miejsca, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu oraz sposób klasyfikacji zarówno zagrożeń, jak i urządzeń dopuszczanych