Projekt RIGRID – budowa inteligentnej energetyki rozproszonej

Głównym wyzwaniem projektu RIGRID było opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią oraz infrastrukturą na obszarach wiejskich. Pracowano również nad