Redundancja, czyli Zwiększona Niezawodność Działania Układów Sterowania i Monitoringu

Redundancja to nadmiarowość. W układach automatyki stosujemy ją ze względu na bezpieczeństwo, koszty związane z potencjalną awarią albo organizację/zarządzanie sposobami jej usunięcia. Omówienie