„Yes you CAN!” – wprowadzenie do sieci CAN, cz.2

Ramka sieci CAN występuje w dwóch wariantach: CAN2.0 A oraz CAN2.0 B. Wersje różnią się od siebie długością identyfikatora – A jest 11-bitowy,