Redundancja CPU i redundancja medium komunikacyjnego, czyli zwiększona niezawodność działania układów sterowania i monitoringu

WAGO Application-based Controller Redundancy (ACR) Redundancja zwiększa dostępność układów sterowania, ale wymaga też zwiększenie nakładów na budowę systemu. Koszt redundantnego sterowania (niezależnie od