Zaawansowane ustawienia DNP3

We wcześniejszych artykułach (link do 3 poprzednich art.) opisano podstawową konfigurację komunikacji z wykorzystaniem protokołu DNP3. Osobno zaprezentowano sposób postępowania dla rozwiązania wbudowanego