WAGOexpress – Zbieranie danych z maszyn, procesów i liczników zużycia mediów – Energy Data Management

Podczas kolejnego spotkania WAGOexpress Mariusz Pacan i Paweł Frankowski rozmawiają o zbieraniu i organizacji danych o różnych mediach wykorzystywanych w urządzeniach i procesach