Kompaktowy system zasilania awaryjnego WAGO

Zaniki napięcia zasilającego to problem zagrażający układom sterowania w wielu aplikacjach. Nawet krótkotrwała przerwa może spowodować zagrożenia, takie jak: zaburzenia procesu, uszkodzenia drogiego