PFC200 – sterownik z osobowością (cz. 3: komunikacja)

Przedstawiając sterownik PFC200 napisaliśmy, że ulokowany jest na przecięciu dróg klasycznej automatyki oraz informatyki. W poprzednich artykułach opisane zostały jego cechy jako programowalnego