Podłączenie Magazynów Energii za pomocą wielowtyków z dźwignią

Wielkość produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wciąż rośnie. Obok wiatru, słońce stanowi obecnie najważniejsze źródło pozyskiwania energii elektrycznej w ekologiczny sposób. Do