loading...

Biurowiec zaprojektowany na miarę, cz. 2

Biurowiec zaprojektowany na miarę, cz. 2

Sercem systemu automatyki w kompleksie biurowym Astrum Business Park jest centralna szafa BMS, w której zostały zamontowane sterowniki PLC z serii 750-880, zbierające dane z głównych systemów automatyki budynkowej. Tutaj zbiegają się wszystkie nitki magistrali i liczników ciepła, wody oraz energii elektrycznej wyposażonych w komunikację M-BUS, MODBUS RTU lub wyjścia impulsowe. Liczniki zostały podzielone na sekcje liczników głównych oraz liczników najemców, znajdujące się na każdym piętrze poszczególnych budynków. Podłączenie liczników wody do systemu BMS na bieżąco pozwala śledzić ilość wody pobranej z sieci miejskiej oraz informuje operatora o ewentualnych wyciekach. Nagłe, skokowe wzrosty zużycia wody odnotowane poza normalnymi godzinami pracy biur są traktowane jako awarie systemu i natychmiast zgłaszane zarządcy budynku (dodatkowo jest odcinany dopływ wody).

Wszystko pod ścisłą kontrolą

Analizatory sieci wpięto do systemu osobną linią RS-485 z protokołem MODBUS RTU, tak aby operator systemu miał stały dostęp do danych. Również regulatory pogodowe oraz sterowniki systemu solarnego zostały wyposażone w moduły komunikacyjne MODBUS RTU i podpięte do centralnego systemu BMS za pośrednictwem sterownika WAGO 750-880.
MODBUS RTU został wykorzystany także jako protokół komunikacyjny udostępniający informacje z nawilżaczy parowych. Pozwala to na stały podgląd stanu ich pracy oraz zmiany nastaw w zakresie udostępnionym przez producenta urządzeń. Wszystkie centrale wentylacyjne zainstalowane w obiekcie komunikują się z centralnym systemem BMS po protokole MODBUS IP, a switche ETH, do których są podłączone, również zainstalowano w centralnej szafie BMS.

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Ciepło i bezpiecznie

Do sterowania klimakonwektorami oraz grzejnikami wykorzystano sterowniki z serii WD-FC010 oraz współpracujące z nimi zadajniki pomieszczeniowe WD-UC010.  Zadajniki mają wbudowany czujnik temperatury, który mierzy temperaturę w wydzielonej strefie, odczytuje wartości zadane przez użytkowników, wyświetla mierzone wartości oraz tryb i status pracy. Sterowniki komunikują się z zadajnikami i realizują funkcje regulacyjne zgodnie z zapisanymi algorytmami pracy i wymaganiami użytkowników. Oprócz tego każdy sterownik przechowuje w swojej pamięci nieulotnej harmonogramy pracy zaimplementowane przez wykonawcę systemu, które operator systemu BMS może zmieniać  zgodnie z wytycznymi najemcy.

Za pomocą styków bezpotencjałowych podłączonych do wejść sterowników z serii 750-88x system BMS otrzymuje informacje o osiągnięciu maksymalnych poziomów w separatorze tłuszczów i separatorze produktów ropopochodnych. W ten sam sposób zbierane są informacje o stanie pracy i awariach pomp pożarowych, pomp ścieków i pompy deszczowej.

W każdej szafie elektrycznej został zamontowany sterownik PLC zbierający dane o stanach: zabezpieczeń i położeniu włączników głównych, zasilania obwodów oświetleniowych, gniazd ogólnego przeznaczenia oraz komputerowych. Oświetlenie w budynku sterowane jest za pomocą protokołu DALI oraz czujników ruchu. W sanitariatach czujniki ruchu włączają oświetlenie oraz otwierają elektrozawory zamontowane na dopływach wody, co zapobiega nadmiernemu zużyciu wody oraz przypadkowemu zalaniu.

Sterowniki zamontowane w odpowiednich szafach systemu BMS odpowiadają za monitoring systemu ogrzewania rurociągów, detekcji CO2 oraz współpracę z systemami: sygnalizacji pożarowej i oddymiania, SAP, KD i CCTV. Monitorowana jest również temperatura w stacjach transformatorowych, otwarcie wyłączników i rozłączników w polach zasilających oraz działanie układów SZR.

Za pomocą protokołu MODBUS RTU podłączono do systemu BMS  wszystkie agregaty chłodnicze, a za pomocą LON WORKS – jednostki zewnętrzne systemu VRV.

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Wizualizacja bez ograniczeń

Całość instalacji jest wizualizowana na stanowisku operatorskim, na którym jest zainstalowany serwer Asix4WAGO komplementarny ze sterownikami WAGO. Daje on możliwość lokalnej pracy oraz udostępniania wizualizację systemu na stronie WWW, co pozwala operatorowi na zalogowanie się do systemu z dowolnego miejsca. System BMS daje operatorowi możliwość:

 • sterowania i monitorowania systemów wentylacji budynku
 • monitorowania danych diagnostycznych wszystkich urządzeń pracujących w systemie BMS
 • zmiany wartości zadanej temperatury i parametrów układów regulacji
 • wprowadzania zmian w harmonogramach czasowych
 • potwierdzania i kasowania alarmów
 • zmiany progów alarmowych wartości analogowych
 • tworzenia nowych alarmów
 • wymuszenia pracy w trybie ręcznym na różnych układach w budynku
 • przełączania trybów pracy obiektu
 • zarządzania zużyciem energii
 • wyświetlania wszystkich zebranych danych

Robert Wachowicz, WAGO PL

Zobacz także:

Biurowiec zaprojektowany na miarę, cz. 1

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Prochem S.A. foto: Kamil Błaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *