loading...

Dystrybucja energii z rozwiązaniami WAGO

Dystrybucja energii z rozwiązaniami WAGO

Czas na inteligentne sieci i systemy pomiarowe w Polsce. Pilotażowy projekt już ruszył.

 Dystrybucja energii z inteligencją WAGO

dystrybucja_szafa rozdzielcza
Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej oraz konieczność zapewnienia coraz wyższej jakości zasilania wymaga stałej modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej. Aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom, przedsiębiorstwa energetyczne muszą inwestować w nowe technologie. Obecnie każdą nowoczesną inwestycję standardowo wyposaża się w urządzenia do zdalnego monitorowania elementów składowych i sterowania całym układem. Automatyzowana jest infrastruktura dystrybucyjna i przesyłowa zarówno w energetyce zawodowej, jak i zakładach przemysłowych. Niewątpliwie duży wpływ na zachodzące zmiany miało uruchomienie w naszym kraju pilotażowego projektu inteligentnych sieci i systemów pomiarowych (Smart Grid i Smart Metering).

Monitorowanie stacji elektroenergetycznej SN/nn

Od lat przyglądaliśmy się i analizowaliśmy zmiany zachodzące w energetyce, aby nie zostać z tyłu i aktywnie włączyć się w proces przemian. Szansą dla nas były zaawansowane technologicznie produkty do monitorowania stanu obiektów i sterowania urządzeniami. Opracowaliśmy modelowe rozwiązanie dla automatyki pracy stacji energetycznych SN/nn. Umożliwia ono prostą i niskokosztową instalację urządzenia na istniejącym już obiekcie.

Zestaw do monitorowania pracy stacji elektroenergetycznej SN/nn

Do pomiaru prądów wykorzystane zostały cewki Rogowskiego (elastyczne cęgi prądowe o prądach znamionowych 500 A i 2000 A, owijane wokół szyn lub przewodów), w związku z czym stacja nie musi być przebudowywana dla zamontowania przekładników prądowych. Obwody pomiarowe montuje się w łatwy sposób, bezpośrednio na szynach w rozdzielnicy, a gabaryty urządzenia nie stwarzają problemu ze znalezieniem miejsca do jego zainstalowania. Wszystkie sygnały z monitorowanego obiektu dołączone są do sterownika PLC za pomocą modularnych wejść/wyjść analogowych oraz dwustanowych. Taka konfiguracja zapewnia realizację pomiarów bilansujących, sygnalizację stanów łączników na stacji oraz ich zdalne sterowanie. Pomiary napięć, prądów, energii czynnej i biernej, współczynnika mocy, częstotliwości oraz zawartości harmonicznych, a także inne zdarzenia obiektowe (sygnalizacje i sterowania) są archiwizowane w pamięci urządzenia wraz ze stemplem czasowym i mogą być przesyłane do użytkownika wg indywidualnie zdeklarowanych reguł, utworzonych w procesie parametryzacji. Komunikacja z urządzeniem realizowana jest za pośrednictwem łączności bezprzewodowej. Do tego celu wykorzystany został router GPRS ze standardowymi protokołami transmisji, np. IEC 60870, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet IP. Dodatkowo, dzięki zabudowanemu w sterowniku serwerowi WWW, urządzenie pozwala na prostą i darmową wizualizację stanu pracy stacji (wykonaną w sterowniku, a dostępną poprzez sieć Ethernet i przeglądarkę internetową). Zasilanie układu odbywa się przez zespół UPS złożony z zasilacza impulsowego 230 V AC/24 V DC oraz akumulatorów. Zespół ten jest również monitorowany przez sterownik, a informacje o stanie pracy zespołu oraz innych urządzeń, wysyłane do systemów nadrzędnych SCADA, mogą być niezwykle pożyteczne w późniejszej eksploatacji. Serwer WWW pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych stron HTML, umożliwiając w ten sposób kreowanie prostych narzędzi diagnostycznych, szczególnie przydatnych podczas uruchomienia stacji i przy zarządzaniu jej pracą.

Programy aplikacyjne WAGO do pomiarów parametrów sieci

dystrybucja_rzut1

Marcin Surma, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *