loading...

Inteligentna pojemniki na odpady z zasilaczem WAGO PRO 2

Ilość odpadów rośnie z roku na rok i wciąż za mało odpadów powraca do obiegu jako surowiec. W ten sposób każdego dnia marnotrawione są cenne zasoby. Dotyczy to jednak nie tylko surowców, lecz również siły roboczej. Zbiórka odpadów to praca wymagająca zatrudniania dużej ilości personelu, dlatego też w Korei Południowej testowane są nowe rozwiązania. W tym niezwykle efektywnym systemie kontenery na śmieci są połączone w sieć i w tym celu wykorzystano nowoczesną technologię pochodzącą z Niemiec.

Dla większości z nas utylizacja odpadów kojarzy się z ich wywozem przez specjalistyczne pojazdy, które na zlecenie miast i gmin odbierają odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem. Śmieci są odbierane z poszczególnych dzielnic po ich posortowaniu na frakcje do odpowiednich pojemników: kubłów, kontenerów czy worków. Do rozliczania opłat za odbiór odpadów stosowane są różne systemy: od stałych stawek za wywóz, poprzez zakup specjalnych worków na śmieci, aż po ważenie ilości odbieranych odpadów i ich rozliczanie co do kilograma. W wielu miejscach rozważa się zastąpienie ustalonych z góry harmonogramów wywozu odpadów przez dostosowane do potrzeb systemy odbioru śmieci. Wszystkie typy inteligentnego zarządzania odpadami bazują na pojemnikach na śmieci wyposażonych w czujniki. Mają one zapewniać optymalizację wykorzystania zasobów oraz tras odbioru. Takie rozwiązanie bazujące na przekazywanych danych rzeczywistych ma zastąpić stałe terminy wywozu śmieci i umożliwić redukcję kosztów dzięki optymalizacji tras i częstotliwości wywozu śmieci.

Projekt pilotażowy w Korei Południowej

Również stawiająca na zaawansowane technologie Korea Południowa poszukuje efektywnych strategii gospodarki odpadami. W ramach projektu pilotażowego dla obszarów wiejskich wykorzystywane są pojemniki na odpady, lecz o innych wymiarach. Kluczowym elementem projektu pilotażowego jest inteligentny prasokontener o pojemności do 10 m³. Zgodnie z koncepcją jest on przeznaczony do zbiórki odpadów, które mieszkańcy przynoszą na wyznaczone miejsca. Wyrzucone śmieci są rozliczane przy pomocy zintegrowanego systemu ważenia a naliczoną opłatę można uiścić bezpośrednio na terminalu płatniczym. Dane dotyczące rozliczeń, poziomu napełnienia pojemnika, diagnostyki i serwisu są przesyłane do centralnego serwera i wyświetlane w dyspozytorni.

Wyposażenie kontenerów pozwala na minimalizację nieprzyjemnych zapachów, chroni przed rozwojem szkodników, zaś zintegrowany system kontroli napełnienia informuje, kiedy przypada termin opróżnienia pojemnika. W ten sposób podłączone do sieci kontenery są podstawą efektywnego, dostosowanego do potrzeb oraz scentralizowanego wywozu śmieci. Kolejna korzyść oferowana przez nowy system wynika z faktu, iż do tej pory pojemniki w punktach zbiórki wypełniały się na długo przed wyznaczonym terminem odbioru, przez co śmieci trzeba było stawiać na zewnątrz i niejednokrotnie były roznoszone przez zwierzęta lub rozwiewane przez wiatr. Dzięki komunikatowi o napełnieniu kontenera takie sytuacje będzie można wykluczyć. Pozwoli to również na znacznie sensowniejsze rozplanowanie pracy personelu i optymalizację liczby przejazdów w porównaniu ze standardowymi harmonogramami odbioru. Rozwiązanie takie przyczyni się do zmniejszenia lokalnego natężenia ruchu oraz zredukowania zapylenia, które towarzyszy przejazdom śmieciarek i obniżenia emisji CO2.

Inteligentna technologia

Każdy kontener wyposażony jest w zintegrowany, zajmujący niewiele miejsca moduł techniczny, w którym umieszczono wszystkie niezbędne technologie: GPS, komponenty sieciowe, sterowanie procesem, ozonator zapobiegający powstawaniu przykrych zapachów itp. Dla wszystkich odbiorników 24 V w szafie sterowniczej zainstalowany jest zasilacz Pro 2. „W jednym z modeli przedseryjnych instalowano jeszcze silniki prądu przemiennego, na przykład do otwierania przesuwnych drzwi otworu wrzutowego na odpady”, wspomina Haeyong Kim, kierownik sprzedaży w WAGO Korea. „Nie funkcjonowały one zgodnie z założeniami, a więc zastąpiono je silnikami prądu stałego. W konsekwencji zabrakło jednak miejsca na odpowiedni do tego zastosowania zasilacz i bezpieczniki termiczne. Dzięki zastosowaniu zasilacza Pro 2 udało nam się sprostać temu wyzwaniu zgodnie z założeniami klienta a jednocześnie uzyskać szereg dodatkowych korzyści.“


W skrócie:

  • Zasilacze Pro 2, montowane w szafach sterowniczych nowoczesnych kontenerów na śmieci w Korei Południowej, to gwarancja niezawodnego zasilania.
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji zasilacz Pro 2 zajmuje niewiele miejsca.
  • Zintegrowana funkcja PowerBoost zapewnia wystarczającą rezerwę mocy.
  • Zasilacz może być przez cały czas monitorowany zdalnie.

Inteligentne zasilanie w komplecie

Nowoczesny zasilacz WAGO wyróżnia się na tle porównywalnych rozwiązań dzięki dwóm kluczowym zaletom – z jednej strony jest niezwykle kompaktowy, z drugiej zaś, dzięki funkcji PowerBoost, dysponuje wystarczającą rezerwą mocy. „Zazwyczaj inżynierowie projektują zasilacze o zbyt dużych rozmiarach, gdyż uwzględniają pełne obciążenie podłączonych odbiorników oraz dodatkową moc wymaganą w trakcie rozruchu“, wyjaśnia Kim. „Dzięki zintegrowanej w zasilaczu Pro 2 funkcji PowerBoost nie jest to konieczne. Pozwala ona dostarczać 150% mocy znamionowej przez maksymalnie pięć sekund. W ten sposób inżynierowie otrzymują optymalnie zaprojektowany i bardzo kompaktowy zasilacz”. Dodatkową oszczędność miejsca uzyskano dzięki zintegrowaniu w zasilaczu Pro 2 elektronicznego wyłącznika nadprądowego. Rezygnacja ze stosowanych wcześniej bezpieczników termicznych to nie tylko oszczędność miejsca i uproszczenie konserwacji, ale także możliwość elastycznego dopasowania parametrów prądu znamionowego, co pozwala na ich optymalne dostosowanie do zapotrzebowania odbiorników. Elektroniczny wyłącznik nadprądowy niezawodnie chroni przed zwarciami, a przy tym bardzo szybko i precyzyjnie reaguje na przeciążenia. Jest on wyzwalany po osiągnięciu zaprogramowanych parametrów. W ten sposób zapewnia ochronę podłączonych do niego silników. W przypadku zablokowania drzwi lub braku smarowania, wymagany prąd przekracza prąd znamionowy ze względu na konieczność wykonania dodatkowej pracy, w następstwie czego system zostaje wyłączony.

Lepsza komunikacja – większe możliwości

„Jeżeli w kolejnej wersji inteligentnego prasokontenera również zostanie zastosowany moduł komunikacyjny Pro 2, nasz klient będzie mógł skorzystać z dodatkowych zalet tego rozwiązania“ – tłumaczy Kim: „Po wyzwoleniu elektronicznego wyłącznika nadprądowego będzie można ponownie uruchomić zasilacz, na przykład zdalnie. Ponadto, bieżące wartości prądu i dane diagnostyczne zasilacza będą przekazywane za pośrednictwem podłączonego sterownika do centralnej dyspozytorni. Dane te pozwolą na skuteczne utrzymanie ruchu a nawet zaplanowanie konserwacji predykcyjnej.“

Kolejną zaletą Pro 2 jest duży zakres temperatur roboczych, sięgający od -40 do +70°C.

„W tym zastosowaniu jak na dłoni widać dodatkowe zalety zasilacza Pro 2: kompaktową konstrukcję, ochronę przed zwarciem i przeciążeniem bez stosowania bezpieczników termicznych oraz optymalne dobranie parametrów i ciągłe monitorowanie prądu” – podsumowuje Kim podkreślając jednocześnie, że w każdym zastosowaniu 24 V mogą one przynosić niebagatelne korzyści. Klienci są często zaskoczeni wynikającymi z tego możliwościami”.


O autorze Haeyong Kim jest kierownikiem sprzedaży w WAGO Korea, w firmie pracuje od 2013 roku. Kieruje przede wszystkim projektami z zakresu automatyki dla dużych koreańskich klientów, jak np. Samsung Group lub produkującej półprzewodniki firmy SK Hynix oraz średnich i mniejszych firm produkujących maszyny. Kim niezwykle cieszy się z oferowanych przez WAGO możliwości rozwoju, dzięki którym jego współpracownicy są niezwykle zaangażowani i wykorzystują swój potencjał – zarówno w stosunkach z klientami, jak i we wzajemnych relacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *