loading...

Jak podłączyć sterownik WAGO z chmurą – krótka instrukcja

Pierwszą decyzją jest określenie typu sterownika posiadającego możliwość wysyłania zdefiniowanych zmiennych do chmury WAGO. Obecnie są to wszystkie sterowniki PLC z serii PFC100 oraz PFC200 oraz panele operatorskie TP600 Control. Do prawidłowego działania powinny mieć wgraną najnowszą wersję firmware, teraz – FW15.

Właściwie konfigurację możemy zacząć od sparametryzowania sterownika w celu obsługi komunikacji z chmurą. Łączymy się do WBM, czyli w tym przypadku  http://192.168.0.101/wbm, i logujemy się jako administrator.

Na nowych sterownikach jest to:
login: admin
hasło: wago

Jeśli korzystamy z PFC200, po zalogowaniu, z lewego głównego menu wybieramy PLC Runtime — General Configuration i ustawiamy e!RUNTIME. Jest to o tyle ważne, że krótki program będziemy pisać w środowisku e!COCKPIT. W przypadku PFC100 e!RUNTIME jest ustawiony domyślnie. Uwaga: wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Submite, co nawet przy sprawnym poruszaniu się po menu zdarza się być nieopatrznie pomijane.

Następnym krokiem jest sparametryzowanie samej komunikacji z chmurą. Z lewego menu wybieramy  Cloud connectivity Settings i zaznaczamy service enabled. Z Cloud platform wybieramy Wago Cloud, a jako Hostnam  wagocloud.azure-devices.net. Zaznaczamy również Use websockets

Pola  Device ID oraz Activation Key zostawmy na razie puste, ponieważ trafią tam klucze wygenerowane przez nasze konto w WAGO Cloud. Tymczasem trzeba ustawić jeszcze trzy elementy. Z menu głównego wybieramy Networking TCP/IP, gdzie ustawiamy DNS (np. 1.1.1.1 oraz 9.9.9.9), a następnie w ramach  Networking — Routing wpisujemy adres gateway, czyli bramkę z naszym wyjściem do Intermetu. Warto jeszcze okreslić serwery czasu NTP, żeby uniknąć ewentualnych problemów z szyfrowaniem danych, które zdarzają się w przypadku dużych rozbieżności ustawień czasu. W tym celu w Ports and Services — NTP Client zaznaczamy enable i wpisujemy adresy  serwerów (np. 80.50.231.226 oraz 217.96.29.26).

Po ustawieniu powyższych parametrów restartujemy sterownik Administration – Reboot.

Pora założyć konto w serwisie cloud.wago.com. Konto jest bezpłatne przez pierwszy miesiąc oraz umożliwia przesłanie określonej ilości danych. Mamy do dyspozycji 100 punktów licencyjnych i do celów testowych powinno to w zupełności wystarczyć. W liczbach jest to wysyłanie ok. 50 zmiennych (każda zmienna liczona jest tak samo niezależnie od typu danych) co minutę przez okres miesiąca. Wysyłanie większej liczby danych skróci nam czas darmowego korzystania z serwisu, a mniejszej – spowoduje niewykorzystanie wszystkich kredytów.

Po stworzeniu konta i zalogowaniu się wybieramy Device Management — Configuration oraz – z prawej strony ekranu za pomocą New — Device – dodajemy nasz sterownik, nadając mu  jednocześnie własną nazwę. Po powrocie do Device Management — Configuration i podświetleniu sterownik będziemy widzieli wygenerowane dla niego Device ID oraz Activation key. Ten drugi zostanie po czasie wygwiazdkowany, ale zawsze możemy wygenerować nowy. Jak się domyślamy,  będą to parametry wskazujące jednoznacznie na nasz sterownik. Wracamy do WBM i w Cloud connectivity Settings uzupełniamy skopiowane Device ID oraz Activation Key z naszego konta w cloud.wago.com. Zmiana wymaga zrestartowania sterownika Administration – Reboot.

Po restarcie sprawdzamy, czy sterownik połączył się z naszym kontem cloud. W tym celu wybieramy Device Management — Status Overview, gdzie klikając na naszą nazwę sterownika powinniśmy po prawej stronie w Overview zobaczyć jego status jako Connected.
Właśnie skonfigurowałeś połączenie sterownika z chmurą WAGO. Teraz pora zdefiniować, które z danych naszego programu powinny być wysyłane, archiwizowane i prezentowane w chmurze.

Jako załącznik do tej instrukcji dołączony jest program (tu link), w którym należy zmienić ustawienia fizyczne węzła I/O (sterownik oraz przeskanować moduły). W programie zostały zdefiniowane dwie kolekcje danych, po dwie zmienne każda. Po skonfigurowanie sterownika w WBM zgodnie z powyższą instrukcją możemy z poziomu zalogowanego do e!COCKPIT sterownika nadpisywać zdefiniowane zmienne.

Zostaje nam uruchomienie jeszcze jednej przydatnej funkcjonalności. Nierzadko bowiem pojawia się potrzeba zdalnego dostępu do WBM oraz wizualizacji web sterownika. Możemy to oczywiście zrealizować za pomocą VPN, ale warto to zrobić za pośrednictwem WAGO Cloud.

Aby PLC realizował taką funkcjonalność, należy dograć mu odpowiednie oprogramowanie. W tym celu łączymy się do WBM, czyli w tym przypadku http://192.168.0.101/wbm i logujemy jako administrator.  Z lewego głównego menu wybieramy Software Uploads, wskazujemy na Software file (plik do pobrania: https://www.wago.com/global/d/swreg_remote_access_c ) i klikamy Start Upload. Następnie zaznaczamy Active i potwierdzamy Submit.

Żeby funkcjonalności Remote Access była aktywna, należy zrestartować sterownik.

Teraz z poziomu WAGO Cloud (nasz workspace – Remote Access) mamy dostęp zarówno do WBM, jak i lokalnej wizualizacji web.

Przykładowy program do pobrania (format .ecp)   –  WAGO-Cloud

Marek Piątkowski, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *