loading...

Konkurs: WAGO 221 – szybko, łatwo, bezpiecznie.

Konkurs: WAGO 221 – szybko, łatwo, bezpiecznie.

Zapraszamy do udziału w konkursie „WAGO 221 – szybko, łatwo, bezpiecznie”. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział?


 1. Obejrzyj dokładnie nowy odcinek NND (12.10.2017 lub powtórkę programu na platformie Ipla.tv )
 2. Zdecyduj, które z 3 określeń najlepiej pasuje do omawianego w programie zastosowania złączki 221
  a) Łatwo
  b) Szybko
  c) Bezpiecznie
 3. Po obejrzeniu odcinka wejdź na profil WAGO.PL na Facebooku i pod postem konkursowym napisz, które określenie wybrałeś i uzasadnij swój wybór jednym zdaniem.
  Na twój komentarz czekamy do 19.10.2017
 4. 20 pierwszych osób spośród tych, które wskazały najpopularniejszą odpowiedź otrzyma opakowanie blistrów złączki z serii 221-413
 5. WAGO przyzna także nagrodę specjalną – kurtkę typu softshell – osobie, która najciekawiej uzasadni swój wybór.
 6. Na odpowiedzi czekamy do 19.10.2017. Ze zwycięzcami skontaktujemy się do 5 dni po zakończeniu konkursu, a najciekawsze uzasadnienie opublikujemy wraz z podsumowaniem konkursu już 20.10.2017.

REGULAMIN KONKURSU „WAGO 221 – szybko, łatwo, bezpiecznie”.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WAGO 221 – szybko, łatwo, bezpiecznie”.
 2. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul.Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na oficjalnym profilu facebookowym WAGO ELWAG pod adresem: https://www.facebook.com/wagopl, w dniach 13 – 19 października 2017 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp.z o.o..
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp.z o.o..
 2. Nagrody otrzyma 20 osób, które jako pierwsze wskazały najczęściej wybieraną odpowiedź spośród 3 opcji – łatwo, szybko, bezpiecznie. Komisja konkursowa przyzna także nagrodę specjalną osobie, która najciekawiej uzasadni swój wybór.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  – 20 opakowań blistrów złączek z serii 221-413, każdy o wartości 22,00 zł
  – kurtka typu softshell o wartości 180 zł.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu (najpóźniej do 26.10.2017).
 4. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody na adres WAGO.PL@wago.com, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy WAGO ELWAG Sp.z o.o., pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez WAGO ELWAG Sp.z o.o.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: www.wagodirect.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *