loading...

Monitoring rozdzielnic niskiego napięcia – automatyzacja z inteligencją WAGO

Rozwiązanie WAGO-I/O-SYSTEM dla rozdzielnic niskiego napięcia powstało w celu zapewnienia monitoringu online najważniejszych parametrów pracy tych obiektów. System przeznaczony jest zarówno dla rozdzielnic nN w stacjach transformatorowych SN/nN, jak również dla rozdzielnic dystrybucyjnych niskiego napięcia znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

System monitoringu rozdzielnic niskiego napięcia obejmuje:

  • kontrolę położenia (zadziałania) wybranych zabezpieczeń przeciążeniowych/zwarciowych
  • sygnalizację przepalenia wkładek bezpiecznikowych na odpływach nN
  • kontrolę obciążenia w wybranych obwodach odbiorczych poprzez analizę sieci 3-fazowej
  • kontrolę zadziałania styczników w obwodach sterowniczych
  • kontrolę położenia wyłącznika głównego w układzie zasilania
  • monitoring stanu pracy baterii kompensacyjnej
  • kontrolę układu ochrony przepięciowej

Wszystkie sygnały z monitorowanego obiektu zbierane są i dostarczane do sterownika PLC za pomocą modułów wejść/wyjść analogowych oraz dwustanowych. Taka konfiguracja zapewnia realizację kontroli obciążenia w wybranych obwodach odbiorczych, sygnalizację przepalenia się wkładek bezpiecznikowych wraz kontrolę położenia (zadziałania) wybranych zabezpieczeń przeciążeniowych/zwarciowych.

System monitoringu WAGO dla rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej SN/nN

System monitoringu WAGO dla rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej SN/nN

WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferuje pełny, zharmonizowany system przeznaczony do pomiaru energii.

Moduły pomiaru mocy 3-fazowej służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej. Odczytują one bezpośrednio wartości pomiarowe, takie jak: moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek napięcia i prądu względem wartości znamionowych. Możliwość rezygnacji z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oznacza w tym przypadku nawet 10-krotną oszczędność.

Kompleksowa analiza sieci 3-fazowej z wykorzystaniem modułów do pomiaru mocy WAGO

Kompleksowa analiza sieci 3-fazowej z wykorzystaniem modułów do pomiaru mocy WAGO

Oprócz pomiaru zużycia energii, moduły z analizą wyższych harmonicznych oferują także inne funkcje do kompleksowej analizy sieci zasilającej, które pozwalają na zlokalizowanie zakłóceń (na przykład rejestracja wartości szczytowych). Dodatkowy pomiar prądu w przewodzie neutralnym może pomóc w wykryciu uszkodzeń izolacji. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia
oraz kierunkowości przepływu (odbiornik / generator). W celu udostępnienia mierzonych wartości
w systemie zarządzania energią, moduł podłącza się do interfejsu/sterownika sieciowego WAGO-I/O-SYSTEM. Możliwa jest komunikacja w takich typach sieci obiektowych jak: BACnet, KNX, PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET czy EtherNet/IP.

Monitoring online

Sterownik WAGO udostępnia wszystkie informacje w jednym centralnym miejscu poprzez serwer WWW. Dzięki temu bezpłatnemu narzędziu użytkownik może uzyskać informacji o stanie kontrolowanego obiektu za pomocą komunikacji ETHERNET i aplikacji WebVisu.
Urządzenie monitorujące zbiera poszczególne sygnały, rejestruje je oraz przesyła do stacji roboczej monitoringu. Tam poprzez serwer WWW udostępniane są informacje z urządzeń znajdujących się w poszczególnych rozdzielnicach, zapewniając czytelny interfejs graficzny służący
do szybkiego i jednoznacznego identyfikowania stanów alarmowych, w tym określania źródła tych stanów. Dodatkowo uzyskujemy dostęp do danych historycznych, archiwizowanych na karcie SD.

Rozdzielnica potrzeb własnych niskiego napięcia w stacji transformatorowej SN/nN

Rozdzielnica potrzeb własnych niskiego napięcia w stacji transformatorowej SN/nN

Adrian Dałek, WAGO.PL

Monitoring rozdzielnic niskiego napięcia – automatyzacja z inteligencją WAGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *