loading...

Nadawanie adresu IP i połączenie ze sterownikiem WAGO

W ofercie WAGO dostępnych jest wiele modeli sterowników różniących się parametrami technicznymi, wbudowanym interfejsem sieci obiektowych i obsługą wizualizacji, ale jednym wspólnym elementem jest podobny sposób połączenia z użytkownikiem. 


Istnieją dwa podstawowe sposoby połączenia ze sterownikami WAGO:
1. przez komunikację ethernetową – gdy już znamy adres urządzenia, to przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej możemy uzyskać dostęp do konfiguratora umieszczonego na wbudowanym webserverze (nie dotyczy wersji ECO oraz starszych 16-bitowych wersji sterowników).
2. poprzez złącze serwisowe, gdy mamy sterownik bez DIP-switchy lub nie znamy adresu IP urządzenia

Nadawanie adresu za pomocą DIP-switchy
bez_dip_switcha1
Sterowniki, które posiadają na obudowie DIP-switche mogą uzyskać adres IP poprzez ich aktywację.
W ustawieniu domyślnym (wszystkie przełączniki w pozycji OFF) adres IP jest pobierany z ustawień BootP lub konfiguracji ręcznej.

Zmieniając pozycję mikroprzełączników zmieniamy ostatni oktet domyślnego adresu: 192.168.1.xxx. Kolejne DIP switche to potęgi dwójki, gdzie pierwszy DIP oznacza 0, a ostatni 7. Po restarcie sterownik zapisze wybraną konfigurację.

Przykład:

Przy ustawieniu pokazanym obok sterownik przyjmie adres 192.168.1.10 (ponieważ 2¹+2³=10)

przykład_adresu

Ustawienie wszystkich przełączników na ON (adres 255) aktywuje tryb pozyskiwania adresu IP poprzez DHCP.

Należy pamiętać, że każda zmiana musi być zatwierdzona restartem sterownika, ponieważ zmiany nie są wykonywane „online”. Ten sposób nadawania IP ma najwyższy priorytet spośród innych sposobów.
W niektórych sterownikach poprzez program WAGO Ethernet Settings można zmienić początek adresu dla DIP-switchy w zakładce „Network”>parametr „DIP-Switch IP address”. Taką zmianę można również wykonać przez stronę WWW.
W nowych sterownikach domyślnie ustawiony jest początek adresu „192.168.1.xxx”.

Złącze serwisowe
Złącze serwisowe jest niezbędne przy pierwszej konfiguracji sterownika. Do połączenia potrzebny będzie kabel konfiguracyjny (nr kat. 750-923) oraz program WAGO Ethernet Settings.
WAGO Ethernet Settings można znaleźć tutaj.
Kabel serwisowy podłączamy do sterownika, który nie jest zasilony!
Dla kabla USB należy zainstalować sterowniki.

Na górnej ścianie każdego sterownika znajduje się klapka, pod którą umieszczone jest  złącze serwisowe oraz – dla serii 750 – przełącznik trybu. Przełącznik trybu ma 3 możliwe pozycje (RUN, STOP, SERVICE) oraz RESTART.

złącze_serwisowe   przełacznik_trybu

Uwaga: aby załadowany do sterownika program działał, np. po zaniku zasilania czy restarcie – należy ustawić na przełączniku tryb RUN.

Przy ustawionym trybie STOP program nie zostanie wykonany do czasu przełączenia w tryb RUN poprzez przełącznik lub zalogowanie się do sterownika. Po zlokalizowaniu złącza, korzystamy z przewodu serwisowego i łączymy sterownik z komputerem. Następnie zasilamy urządzenie wg  schematu.

schemat zasilania

Do poprawnego działania konieczny jest co najmniej jeden moduł I/O (dowolny) oraz moduł końcowy (nr kat. 750-600), który zamyka wewnętrzną magistralę K-BUS.

Czas na uruchomienie programu WAGO Ethernet Settings.

Jak skonfigurować połączenie?
Wybieramy połączenie przez Serial Port i dostępny port COM (u mnie połączenie zostało ustanowione na porcie COM4).

konfiguracja_połączenia

Po kliknięciu „Apply” program nawiąże połączenie ze sterownikiem. Istotną dla nas kartą będzie „TCP/IP”, gdzie możemy ustalić  adres IP.

połączenie_ze_sterownikiem

Po zmianie IP zapisujemy ustawienia klikając na wcześniej niedostępną opcję „Write”.

adres_IP

Teraz można kliknąć na niebieską strzałkę (po lewej stronie, przy Actual IP address) i przejść bezpośrednio do ustawień dostępnych przez wbudowany webserver (nie dotyczy wersji ECO oraz starszych 16-bitowych wersji sterowników) lub w przeglądarce internetowej wpisać podany w konfiguracji adres urządzenia.

Zmiana adresu IP przez stronę WWW
W przypadku gdy sterownik posiada już nadany adres IP, możemy go zmienić przez stronę WBM sterownika. W przeglądarkę internetową komputera znajdującego się w sieci ze sterownikiem wpisujemy jego adres IP.
W zakładce „TCP/IP” znajduje się pole „IP-Address”, które możemy zmienić. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem „SUBMIT”.
Uwaga: zakładka ta jest domyślnie zabezpieczona hasłem. Fabryczne dane logowania to:
Login: admin
Password: wago

configuration data

Gratulacje! Podstawowa konfiguracja już za Tobą. Teraz można rozpocząć programowanie za pomocą CODESYS lub bezpośrednio wysterować wejścia/wyjścia poprzez WAGO-IO-CHECK.

Damian Rudnik, WAGO.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *