loading...

Network Variables (zmienne sieciowe), cz. 2 – e!COCKPIT

Zaletą oprogramowania e!COCKPIT jest możliwość zarządzania wieloma sterownikami w jednym projekcie. Ułatwieniem jest też graficzny obraz sieci, do którego można dodawać urządzenia firmy WAGO oraz innych producentów.


W tym odcinku zajmiemy się wymianą danych z wykorzystaniem protokołu Network Variables oraz oprogramowania e!COCKPIT. Do tego celu zastosowane zostały dwa sterowniki PFC200 750-8202.

Połączenie dwóch sterowników PFC200 z wykorzystaniem przewodu Ethernet CAT5

Jeden ze sterowników będzie pełnił funkcję nadawcy, drugi zaś funkcję odbiorcy.

Koncepcja wymiany danych dla dwóch sterowników PFC200 z wykorzystaniem protokołu Network Variables

Do konfiguracji sieciowej w e!COCKPIT dodajemy dwa sterowniki. Klikając prawym przyciskiem na dodane urządzenie, możemy przeskanować jego magistralę (opcja „Scan”), aby znaleźć dołączone do sterownika moduły. Następnie nazywam wejścia i wyjścia ‑ klikając na moduł można nadać nazwy poszczególnym kanałom.

Widok graficznego okna dla konfiguracji sieciowej w oprogramowaniu e!COCKPIT

 

1. Konfiguracja dla sterownika – nadawcy

W drzewie projektu widnieją dwa wcześniej dodane sterowniki PFC200. Dla pierwszego sterownika, który będzie pracował jako nadawca tworzymy listę zmiennych sieciowych. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pole Application i wybrać Network Variable List (Sender).

Tworzenie listy zmiennych do wysyłania

Wyświetli się okno konfiguracyjne, w którym ustawiamy najważniejsze parametry według rysunku poniżej.

Okno konfiguracyjne dla zmiennych sieciowych przeznaczonych do wysyłki

Teraz przyszła kolej na definicje zmiennych sieciowych. Tworzymy dwie zmienne: xPrzycisk typu BOOL oraz wNapiecie typu WORD.

Okno konfiguracyjne dla zmiennych sieciowych przeznaczonych do wysyłki

Tworzymy krótki program w języku ST przeznaczony do wpisania wartości do nowo utworzonych zmiennych sieciowych. Do zmiennej xPrzycisk wpisujemy stan wejścia dwustanowego, a do zmiennej wNapiecie wartość z wejścia analogowego.

Prosty program w języku ST przepisujący wartości z modułów I/O do zmiennych sieciowych

Tak utworzoną i skompilowaną listę należy wyeksportować do pliku. W tym celu prawym przyciskiem myszy klikamy na listę NVL_Sender i wybieramy opcję Settings, następnie przechodzimy do zakładki Link To File.

Ustawienia eksportu listy

Zaznaczamy opcję Export before compile, rozwijamy okno zapisu listy, a następnie nazywamy listę i zapisujemy ją na dysku komputera PC. Plik będzie miał rozszerzenie *.gvl.

2. Konfiguracja sterownika – odbiorcy

Drugi sterownik będzie pracował jako odbiorca. Zapisaną wcześniej listę na dysku należy importować do tego projektu. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na zakładkę Application i wybieram opcję Network Variable List (Receiver).

Tworzenie listy do odbioru danych

Wyświetli się okno konfiguracyjne dla listy odbiorczej.

Import listy zmiennych sieciowych

Klikamy przycisk Add.

W projekcie pojawią się zmienne sieciowe.

Potwierdzenie importu pliku

W projekcie pojawią się zmienne sieciowe.

Zmienne sieciowe zaimportowane dla sterownika Receiver

3. Wgrywanie projektów do poszczególnych sterowników

W oprogramowaniu e!COCKPIT istnieje możliwość wgrania programów do wszystkich sterowników dołączonych do projektu – opcja Multiple download.

 

Opcja Multiple download

 

Aktywny program wgrany do sterownika nadawczego

Aktywny program wgrany na sterownik odbiorczego

Podsumowanie

Network Variables umożliwia

  • Prostą wymianę danych z wykorzystaniem protokołu UDP
  • Łatwość konfiguracji list zmiennych sieciowych

Maciej Kurantowicz, WAGO.PL

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *