Adrian Dałek

Adrian Dałek

Klastry energii – idea rozwoju energetyki obywatelskiej

Smart energetyka
W przyszłości energetyka będzie opierać się na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej w pełni różne źródła energii.  Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry ...
Czytaj dalej 0

Budowa wirtualnej elektrowni w otwartym standardzie komunikacji VHPready

Smart energetyka
Struktura wytwarzania energii oraz sposób jej przesyłu ulegają zmianie na naszych oczach. Trend nazywany „ideą sieci inteligentnych” bądź „smart grid”, zapoczątkowany w Europie Zachodniej, w szybkim tempie zmierza ...
Czytaj dalej 0

Wirtualne elektrownie, czyli zarządzanie siecią z inteligencją WAGO

Smart energetyka
Wirtualne elektrownie odgrywają coraz ważniejszą rolę w nieuniknionym procesie integracji rynkowej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Do zarządzania rozproszonymi instalacjami wytwarzania energii elektrycznej w ramach jednego systemu Smart ...
Czytaj dalej 0

Układ do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE

Smart energetyka
Zgodnie z zasadami przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci instalacje te powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające pełny monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej z możliwością ...
Czytaj dalej 0

Niezależność dzięki technice telesterowania

Smart energetyka
Wprowadzane regulacje jakościowe, mające zapewnić odbiorcy końcowemu energię elektryczną o odpowiednich parametrach, wymuszają ciągłą modernizację infrastruktury elektroenergetycznej. ...
Czytaj dalej 0