loading...

Rozproszone systemy automatyki i sterowania w pojazdach szynowych

Kiedyś pojazdy szynowe były wyposażone w proste urządzenia do zadawania prędkości, hamowania i oświetlenia. Później dodano urządzenia rejestrujące drogę, czas przejazdu i prędkość. Dziś rozbudowane systemy sterowania w pojazdach muszą obsługiwać dużą liczbę sygnałów dwustanowych i analogowych zbieranych z napędów, systemów diagnostycznych czy wspomagających.

Sygnały zbierane są z rozproszonych obszarów, często znacznie oddalonych od nadrzędnego sterownika. Aby połączyć główną szafę sterowniczą z urządzeniami wykonawczymi, potrzebna jest duża ilość przewodów, rozprowadzonych w wydzielonych kanałach i duktach na całej długości pojazdu. To nie tylko strata miejsca i zwiększenie wagi pojazdu, ale również wzrost kosztów oprzewodowania i tym samym całej inwestycji.

Można to jednak zrobić inaczej, zbierając sygnały lokalnie, z wydzielonych członów pojazdu, a następnie przesyłać je po magistrali komunikacyjnej, np. ETHERNET czy CAN do sterownika centralnego. Stworzenie tego rodzaju wysp pozwala lokalnie sterować systemami diagnostyki i mniejszymi systemami wspomagającymi pracę pojazdu.

Wyspy CAN WAGO

Rozwiązania oparte na komponentach WAGO z powodzeniem zostały już wdrożone w taborze tramwajowym i kolejowym. Centralnym punktem wyspy jest interfejs WAGO z rodziny XTR, spełniający wymagania normy taborowej (EN 50155) i palnościowej (EN 45545). Wyspy rozmieszczone są np. na członach pojazdu według wymogów sieci ETHERNET lub CAN, albo w obrębie jednego lub kilku systemów pojazdu. Sygnały dwustanowe zbierane są lokalnie, a dodatkowo modularność systemu WAGO pozwala na skonfigurowanie sygnałów analogowych.

Norma EN 45545

Poza tym po dołożenie gateway CAN, RS-232/RS-485 możliwa jest komunikacja z innymi sieciami lub systemami, które nie posiadają otwartego protokołu komunikacyjnego. System 750 XTR bez problemów współpracuje z najpopularniejszymi sterownikami na rynku transportu szynowego.

Zastosowanie wysp z interfejsem XTR zwiększa szybkość i ilość przesyłanych oraz przetwarzanych danych. Daje również możliwość łatwej rozbudowy o kolejne funkcjonalności. Co ważne, zdecydowanie upraszcza to oprzewodowanie oraz poprawia przejrzystość i niezawodność całego układu.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR w konfiguracji wysp CAN został sprawdzony i działa już w blisko 200 zmodernizowanych i nowych pojazdach w Polsce.

Zbigniew Drągowski, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *