loading...

WAGO WPB6-1, czyli kontrola wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia on-line

Brak aktualnej informacji o stanie zasilenia odbiorców energii elektrycznej prowadzi do zwiększanie się wskaźników niedostarczonej energii oraz niekorzystnie wpływa na czas usuwania awarii. Skutkuje również dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez OSD, wynikającymi z utraty przychodów oraz udzielania odbiorcom dodatkowych upustów i bonifikat. Aktualnie nowo budowane stacje SN/nN wyposażane są w automatykę pozwalającą na zdalne sterowania oraz sygnalizację stanu pracy rozdzielnicy średniego napięcia.

Kolejnym krokiem jest objęcie monitoringiem rozdzielnic niskiego napięcia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma WAGO przygotowała moduł kontroli stanu obwodów nN przeznaczony do sygnalizacji uszkodzenia bezpieczników nN w istniejących stacjach SN/nN.

Rys. 1. WPB6-1 – moduł kontroli wkładek bezpiecznikowych nN

Sygnalizator przepalenia wkładek bezpiecznikowych WPB6-1 służy do kontroli wkładek bezpiecznikowych w obwodach nN. Urządzenie zostaje pobudzone w przypadku przepalenia bezpiecznika, niezgodności faz na odpływie lub spadku napięcia na nim o wartości przekraczającej 30 V AC. Moduł udostępnia informację zbiorczą o zadziałaniu z wykorzystaniem bezpotencjałowego styku. Opcjonalnie sygnalizator wyposażony jest w komunikację Modbus  w celu przekazywania sygnałów oddzielnie dla każdego odpływu nN. Urządzenie obsługuje do 6 odpływów 3-fazowych z możliwością odstawienia kontroli dowolnego odpływu oraz sygnalizacją optyczną.

Podłączenie urządzenia WPB6-1

Rys. 2. Sposób podłączenia urządzenia WPB6-1

System zdalnej kontroli wkładek bezpiecznikowych nN

Urządzenie WAGO WPB6-1 pozwala na zdalne udostępnianie zbiorczej informacji o uszkodzeniu monitorowanych bezpieczników oraz opcjonalnej sygnalizacji indywidualnej dla każdego z odpływów nN. Informacja ze wszystkich wskaźników wyprowadzana jest w postaci sygnalizacji stykowej (sygnalizacja zbiorcza) oraz opcjonalnie z wykorzystaniem komunikacji Modbus RS-485 (sygnalizacja dla każdego z odpływów nN).

Przesyłanie informacji o przepaleniu się wkładki bezpiecznikowej możliwa jest poprzez:

 • zewnętrzny modem GPRS (aplikacja zewnętrzna dla służb eksploatacji, informacja SMS, mail, aplikacja chmurowa),
 • sterownik telemechaniki WAGO PFC200 z wbudowanym modemem 3G (aplikacja zewnętrzna dla służb eksploatacji, informacja SMS, mail, aplikacja chmurowa),
 • istniejący na stacji układ do akwizycji i transmisji danych pomiarowych systemu AMI lub urządzeń telemechaniki.

Kontrola stanu bezpieczników nN z komunikacją do systemu SCADA oraz aplikacją mobilną

W celu realizacji takiego układu pracy potrzeba:

 • modułu kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych nN WPB6-1,
 • sterownika telemechaniki PFC200 z wbudowanym modemem GPRS 3G,
 • układu zasilania 24 V DC z opcjonalnym zasobnikiem bateryjnym.

Możliwe jest również udostępnianie informacji do aplikacji centralnej na urządzenia mobilne, takich jak:

 • lokalizacja GPS stacji,
 • przepalenie pojedynczej wkładki bezpiecznikowej, sygnalizacja zbiorcza,
 • braku obecności napięcia,
 • czasie zdarzenia.

W przypadku integracji ze sterownikiem telemechaniki WAGO istnieje możliwość przesyłania do systemu SCADA w protokole DNP3.0 dodatkowych sygnałów, takich jak:

 • otwarcia drzwi w stacji
 • stan pracy układu zasilania UPS

Rys. 3. System telemechaniki dla stacji SN/nN z kontrolą przepalenia wkładek bezpiecznikowych nN

Adrian Dałek, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *