Branża oczami elektryków w raporcie ELEKTROBAROMETR

Jaki wpływ pandemia COVID-19 będzie miała na sytuacje na rynku, jak oceniany jest poziom kształcenia zawodowego, przepisy regulujące zawód, a także klienci? Na