loading...

Branża oczami elektryków w raporcie ELEKTROBAROMETR

Jaki wpływ pandemia COVID-19 będzie miała na sytuacje na rynku, jak oceniany jest poziom kształcenia zawodowego, przepisy regulujące zawód, a także klienci? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi udzielili polscy elektroinstalatorzy, którzy wzięli udział w wyjątkowym badaniu.

Na przełomie września i października zaprosiliśmy elektroinstalatorów z całego kraju do udziału w projekcie ELEKTROBAROMETR.  Naszym celem było stworzenie obrazu branży, widzianej przez osoby, które najlepiej znają sytuację na rynku. Dzięki wsparciu partnerów w badaniu wzięło udział prawie tysiąc osób.

Opracowane wyniki zostały opublikowane na serwisie Elektrobohater.pl, gdzie firma WAGO prowadzi różnego rodzaju akcje skierowane do elektroinstalatorów. Raport ma postać infografiki podzielonej na obszary „Moja przyszłość i rozwój” oraz „Moja praca”.

Z ostrożnym optymizmem w przyszłość

Obraz branży jaki wyłania się z badania jest daleki od ideału. Respondenci narzekają na niski poziom kształcenia zawodowego, zaniżanie stawek przez nieprofesjonalnych instalatorów, czy brak wykwalifikowanych pracowników.

Pomimo wielu barier polscy elektroinstalatorzy zachowują jednak optymizm. W najważniejszym pytaniu raportu dotyczącym przyszłości zawodu elektryka wskazówka elektrobaromteru wskazała 4,1 w skali od 1 do 5.  Jako najważniejsze szanse dla rozwoju elektroinstalatorzy wskazali rosnąca świadomość klientów oraz popyt na systemy SmartHome, a także rozwój elektromobilności oraz fotowoltaiki.

Także pandemia wydaje się nie przerażać elektryków, którzy przewidują że COVID-19 nie wpłynie w dramatyczny sposób na przyszłość zawodu. Badanie obrazuje także rosnące znaczenie internetu zarówno jeśli chodzi o miejsce zakupów, jak i źródła pozyskiwania wiedzy.

Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich wyników, a także opinii zaproszonych przez nas ekspertów na stronie www.elektrobohater.pl

Aleksander Czech, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *