Zasilanie gwarantowane dla obiektów elektroenergetycznych SN/nN

Rosnące wymagania dotyczące niezawodności sieci elektroenergetycznych SN i nN sprawiają, że wzrasta potrzeba zapewnienia pewnych źródeł zasilania dla urządzeń odpowiedzialnych za transmisję, monitorowanie