loading...

Zasilanie gwarantowane dla obiektów elektroenergetycznych SN/nN

Rosnące wymagania dotyczące niezawodności sieci elektroenergetycznych SN i nN sprawiają, że wzrasta potrzeba zapewnienia pewnych źródeł zasilania dla urządzeń odpowiedzialnych za transmisję, monitorowanie oraz sterowanie obiektami. Są to stacje SN/nN, złącza kablowe SN oraz punkty rozłącznikowe SN.

WAGO, wychodząc naprzeciw zmianom na rynku energetycznym, przygotowało kompleksowy system zasilania gwarantowanego 24 V DC Pro Power dla zapewnienia bezprzerwowej pracy oraz komunikacji z systemami nadrzędnymi oraz urządzeniami telemechaniki.

Funkcjonalność układu zasilania gwarantowanego:

 • jednoznaczny rozdział obwodów: zasilania 230 V DC, zasilania odbiorów 24 V DC ładowania i kontroli baterii 24 V DC
 • sygnalizacja pracy: brak zasilania 230 V AC (praca na baterii), brak/uszkodzenie akumulatora, obniżony poziom napięcia akumulatora
 • pewna praca w wymagających warunkach środowiskowych: – 25…+ 65ºC (zimny start od -40ºC)
 • układ ładowania baterii z kompensacją temperaturową (pomiar temperatury realizowany w UPS)
 • automatycznie wykonywane testy akumulatora: obecności, naładowania oraz jakości baterii
 • możliwość zbudowania zaawansowanego układu monitorowania zasilania gwarantowanego w oparciu o interfejs komunikacyjny
 • zabezpieczenia układu zasilania oparte o elektroniczne wyłączniki nadprądowe WAGO
 • komunikacja poprzez protokół Modbus.

Zestaw zasilania gwarantowanego 24 V dla szaf telemechaniki składa się z:

 • jednoznaczny rozdział obwodów: zasilania 230 V DC, zasilania odbiorów 24 V DC ładowania i kontroli baterii 24 V DC
 • jednostki sterująco-ładującej 24 V DC, 20 A z możliwością komunikacji
 • baterii akumulatorów

Integracja z innymi urządzeniami oraz komunikacja z systemami SCADA

Zasilacze i UPS-y mogą komunikować się ze sterownikami telemechaniki oraz systemami SCADA w celu przekazywania kluczowych informacji do systemów zarządzania majątkiem sieciowym. Sygnały o konieczności, np. wymiany baterii z powodu utraty pojemności wygenerowane poprzez automatyczny test baterii mogą zmienić procesy podejmowania decyzji o sposobie eksploatacji.

Zasilacz WAGO Pro Power – komunikacja i sygnalizacja

 • konfiguracja poprzez sterownik obiektowy (np. z wykorzystaniem serwera WWW w sterowniku telemechaniki PFC200)
 • funkcja monitorowania poprzez bezpotencjałowe styki
 • interfejs RS-232: parametryzacja i monitorowanie
 • sygnalizacja LED/wyświetlacz
 • konfiguracja poprzez laptopa i oprogramowanie WAGO
 • komunikacja z systemem SCADA poprzez Modbus

Dzięki zdalnej komunikacji o stanie pracy systemu zasilania unikamy sytuacji, gdy w wyniku jego awarii lub niewystarczającej pojemności baterii tracimy informację o stanie pracy obiektu, co może przełożyć się na jakościowe wskaźniki dostaw energii (SAIDI, SAIFI).

System zasilania gwarantowanego WAGO jest w stanie udostępniać do systemu SCADA i/lub sterownika telemechaniki poniższe sygnały:

 • UPS: Awaria / brak łączności z UPS
 • UPS: Zanik napięcia zasilania 230 V AC / praca bateryjna
 • UPS: Obniżenie napięcia AKU (>21V)
 • UPS: Zalecana wymiana baterii (test baterii)
 • UPS: Uszkodzenie baterii akumulatorów
 • UPS: Praca buforowa niedostępna.

Zestaw zasilania gwarantowanego 24V DC/20 A/24 Ah z komunikacją:

Redundantny zestaw zasilania gwarantowanego 24 V DC/40 A/48 Ah z komunikacją

Redundancja zasilania to zagadnienie pojawiające się wszędzie tam, gdzie dyspozycyjność aplikacji jest na tyle istotna, że warto zainwestować w dodatkowe komponenty umożliwiające jej realizację.

W przypadku zestawu o pojemności 60 Ah możliwe jest podłączenie dodatkowej baterii 12 Ah do dowolnego UPS-a.

akcesoria nr katalogowy
zestaw UPS 24 V DC / 40 A / 48Ah 8003-009/Z000-0180
zestaw UPC 24 V DC / 40 A / 60 Ah 8003-009/Z000-0181

Więcej informacji: Szafy telemechaniki WAGO [Tutaj]

Adrian Dałek, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *