WAGO WPB6-1, czyli kontrola wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia on-line

Brak aktualnej informacji o stanie zasilenia odbiorców energii elektrycznej prowadzi do zwiększanie się wskaźników niedostarczonej energii oraz niekorzystnie wpływa na czas usuwania awarii.