loading...

Trackery – instalacje fotowoltaiczne nadążne za słońcem, cz.3

Tracker elektryczny może być napędzany w jednej lub w dwóch osiach: pionowej oraz poziomej. Wykorzystuje się do tego napędy elektryczne z opcją pozycjonowania. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie silników krokowych do pozycjonowania instalacji fotowoltaicznej względem padania promieni słonecznych.


Rozwiązaniem jest WAGO-I/O-SYSTEM oraz moduł 750-673. Moduł może wysterować silniki krokowe o mocy nawet do 500 W, a przy tym posiada wiele funkcjonalności. Silniki krokowe w układzie trackera napędzają dwie osie w dwóch płaszczyznach. Dodatkowo do modułu silników krokowych można podłączyć przełączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny, a także ręcznie wysterować napęd. Podłączając encoder eliminujemy problem gubienia kroków podczas dużego obciążenia wału silnika.

WAGO dostarcza darmową bibliotekę obsługującą wszystkie potrzebne parametry modułów silników krokowych: Stepper_02.lib

Pomocna może być nota aplikacyjna, zawierająca przykładowy projekt dla modułów silników krokowych: Nota_aplikacyjna

Bezpieczeństwo instalacji – reakcja na trudne warunki pogodowe

Stacje pogodowe wykorzystywane są nie tylko do optymalizacji pracy instalacji, ale również do zabezpieczenia paneli słonecznych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Najczęstsza przyczyną uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej są silne porywy wiatru. W takich momentach system powinien automatycznie ustawić panele w pozycji bezpiecznej, czyli równolegle do podłoża.

Uszkodzona instalacja fotowoltaiczna – brak reakcji na silny wiatr

Przykładem stacji pogodowej wykorzystywanej w instalacji PV jest P033 (nr kat. 8000-100/000-2336). Stację pogodową można w prosty sposób obsłużyć za pomocą modułu komunikacyjnego WAGO 750-653/003-000 oraz protokołu komunikacyjnego MODBUS.

Stacja pogodowa P033 (nr kat. 8000-100/000-2336)

Przykład programu w WAGO-I/O-PRO do obsługi stacji pogodowej

Nota aplikacyjne zawierająca dokumentację oraz przykładowy program znajduje się pod poniższym linkiem: Application Note Weather Station Elsner P03 Modbus.

Urządzenia WAGO przeznaczone do monitoringu mikroźródeł OZE

Do sprawnego zarządzania parkiem solarnym konieczne są w odpowiednie urządzenia sterujące i monitorujące. Dane o parametrach produkowanej energii powinny być udostępnione operatorowi energetycznemu przy użyciu odpowiednich protokołów telemetrycznych.

Koncepcja monitoringu rozproszonych źródeł energii

WAGO SMART OZE zapewnia:

  • Pomiary wielkości analogowych: prądów, napięć, częstotliwości
  • Zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, pod-/nadczęstotliwościowe
  • Sygnalizację wartości wyższych harmonicznych
  • Komunikację z systemami SCADA oraz systemami zarządzającymi pracą OZE z wykorzystaniem protokołów telemetrycznych: DNP3.0, IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, MODBUS oraz GPRS/GSM
  • Odczyt z liczników energii elektrycznej zgodnie z IEC 62056-21
  • Synoptykę i zdalne sterowanie zespołem wyłącznikowym
  • Generowanie raportów dziennych z najważniejszymi parametrami produkcji energii elektrycznej wysyłanych mailowo
  • Zdalną parametryzację oraz dostęp do wizualizacji poprzez web serwer

Sterowniki PFC200/PFC100 umożliwiają połączenie z dowolnym rozwiązaniem chmurowym oraz produktami wielkich graczy, takich jak: Amazon Web Services, Microsoft Azure lub IBM Bluemix. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć farmę fotowoltaiczną do chmury obliczeniowej. Analiza parametrów i danych odbywa się po stronie serwerów rozwiązania chmurowego. Zwykle operatorzy energetyczni do komunikacji z systemami SCADA wykorzystują protokoły telemetryczne, np. DNP3. Z kolei idealnym rozwiązaniem dla inwestorów jest zastosowanie systemów opartych o dowolne rozwiązanie chmurowe oraz szyfrowanego protokołu MQTT.

Do zarządzania urządzeniami w chmurze służy WAGO Cloud, bazujące na serwisie Azure od firmy Microsoft.

Strona poświęcona rozwiązaniu WAGO Cloud z opcją rejestracji: Tutaj

Podsumowanie:

W Polsce średnia roczna natężenia słonecznego nie jest zbyt duża. Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze słońca w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jest na tyle mały, że warto szukać szans na podnoszenie sprawności układów fotowoltaicznych. Tracker słoneczny jest instalacją, która na pewno podniesie efektywność całego układu. WAGO-I/O-SYSTEM świetnie nadaje się do budowy w pełni funkcjonalnej instalacji fotowoltaicznej nadążnej za słońcem, dzięki obszernemu portfolio oferowanych rozwiązań do automatyki, połączeń czy interfejsów.

Maciej Kurantowicz, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *