loading...

Aby powstał dobry chleb, nie wystarczy wyszkolona kadra, sprawdzona receptura czy specjalistyczny park maszynowy, ale również spełnienie surowych wymogów sanitarnych dotyczących procesu produkcji i całej infrastruktury.

Odpowiednia temperatura i suche powietrze

Wymagania dotyczące jakości powietrza powodują, że wentylacja w firmie produkującej żywność to jedna z najistotniejszych instalacji infrastruktury technicznej. Konieczne jest utrzymanie nie tylko odpowiedniej temperatury i wilgotności, ale również odpowiedniego układu ciśnień, by wymusić ruch powietrza pomiędzy pomieszczeniami we właściwym kierunku. W Piekarni Familijna wykorzystano ponad 20 sterowników z serii 750 połączonych magistralą komunikacyjną sieci Ethernet. Pozwoliło to na zrealizowanie skomplikowanych algorytmów i stworzenie odpowiednich powiązań pomiędzy poszczególnymi instalacjami rozrzuconymi po całym obiekcie, a w konsekwencji zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, zgodnie z wymogami normy sanitarnej.

WAGO_piekarnia_Familijna

Podobnie było z temperaturą. Sterowanie ogrzewaniem zostało dostosowane do wymagań każdego pomieszczenia, począwszy od magazynów technicznych, poprzez hale produkcyjne, na dziale spedycji skończywszy. Sterowniki WAGO zarządzają 5 kotłowniami zlokalizowanymi na terenie piekarni, kontrolując temperaturę dla poszczególnych obiegów i sterując palnikami kotłów. Odpowiadają również za sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami: centralnie – na poziomie kotłowni i strefowo – na poziomie grzejników. Niewątpliwą zaletą piekarni jest możliwość odzysku ciepła z pieców piekarniczych. W Piekarni Familijnej istnieje możliwość odzysku ciepła aż z 6 źródeł. Ciepło odzyskane w procesie rekuperacji jest magazynowane w zbiornikach, a następnie wykorzystywane zarówno w systemie grzewczym, jak i produkcyjnym. Latem nadmiar ciepła przetwarzany jest na chłód przy pomocy adsorberów i wykorzystywany do schładzania pomieszczeń. Sterowniki zaprogramowane są tak, aby ciepło z odzysku wykorzystywane było w pierwszej kolejności, a kocioł włączał się dopiero po zużyciu dodatkowego źródła ciepła. Odzysk ciepła w piekarni to zarówno korzyść ekonomiczna, jak i świadome działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

Familijna to piekarnia

Sterowniki do wielu zastosowań

W nowoczesnym przedsiębiorstwie istotnym aspektem jest odpowiednie zarządzanie oświetleniem. Układ regulacji oświetlenia ma spełniać wymogi norm i zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej. Światło zapala się automatycznie po otrzymaniu sygnału obecności w pomieszczeniu i utrzymuje odpowiedni, zadany poziom natężenia. Nadzór nad oświetleniem można sprawować z poziomu BMS lub rozdzielni.

Dzięki sterownikom stworzono zintegrowany system dla części technicznej i produkcyjnej obiektu. Udogodnieniem eksploatacyjnym jest możliwość sterowania oknami poprzez siłowniki. Po otrzymaniu sygnału ze stacji pogodowej sterowniki automatycznie otwierają lub zamykają okna (np. w czasie deszczu). Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, ponieważ okna w pomieszczeniach znajdują się na dużej wysokości.

Możliwości sterowników WAGO wykorzystane zostały również do sterowania instalacjami ciepłej wody użytkowej (m.in. na potrzeby produkcji i mycia) oraz do nadzoru nad instalacją chłodu technologicznego, czyli kontrolą parametrów zimnej wody wykorzystywanej w procesie produkcji.

Media kontrolowane

Skuteczne opomiarowanie i zarządzanie mediami stanowi podstawę do optymalizacji kosztów funkcjonowania obiektu, szczególnie, gdy pracuje on w systemie wielozmianowym, przez większość czasu w tygodniu. System rozproszonych sterowników WAGO w sposób ciągły monitoruje i rejestruje zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, ścieków oraz sprężonego powietrza. To duże ułatwienie dla zarządcy. Może on na bieżąco kontrolować stan instalacji poszczególnych mediów i reagować w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy urządzeń. Poza tym wszystkie parametry są rejestrowane, archiwizowane i mogą być udostępniane w postaci bilansów, raportów i sumarycznych zestawień. Wiedza ta pozwala m.in. na wybór odpowiednich taryf (np. w zakładzie energetycznym) i tym samym zmniejszenie kosztów.

Familijna to piekarnia

WAGO do pieczenia chleba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *