loading...

WAGO do pieczenia chleba

WAGO do pieczenia chleba

Aby powstał dobry chleb, nie wystarczy wyszkolona kadra, sprawdzona receptura czy specjalistyczny park maszynowy, ale również spełnienie surowych wymogów sanitarnych dotyczących procesu produkcji i całej infrastruktury.

Odpowiednia temperatura i suche powietrze

Wymagania dotyczące jakości powietrza powodują, że wentylacja w firmie produkującej żywność to jedna z najistotniejszych instalacji infrastruktury technicznej. Konieczne jest utrzymanie nie tylko odpowiedniej temperatury i wilgotności, ale również odpowiedniego układu ciśnień, by wymusić ruch powietrza pomiędzy pomieszczeniami we właściwym kierunku. W Piekarni Familijna wykorzystano ponad 20 sterowników z serii 750 połączonych magistralą komunikacyjną sieci Ethernet. Pozwoliło to na zrealizowanie skomplikowanych algorytmów i stworzenie odpowiednich powiązań pomiędzy poszczególnymi instalacjami rozrzuconymi po całym obiekcie, a w konsekwencji zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, zgodnie z wymogami normy sanitarnej.

WAGO_piekarnia_Familijna

Podobnie było z temperaturą. Sterowanie ogrzewaniem zostało dostosowane do wymagań każdego pomieszczenia, począwszy od magazynów technicznych, poprzez hale produkcyjne, na dziale spedycji skończywszy. Sterowniki WAGO zarządzają 5 kotłowniami zlokalizowanymi na terenie piekarni, kontrolując temperaturę dla poszczególnych obiegów i sterując palnikami kotłów. Odpowiadają również za sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami: centralnie – na poziomie kotłowni i strefowo – na poziomie grzejników. Niewątpliwą zaletą piekarni jest możliwość odzysku ciepła z pieców piekarniczych. W Piekarni Familijnej istnieje możliwość odzysku ciepła aż z 6 źródeł. Ciepło odzyskane w procesie rekuperacji jest magazynowane w zbiornikach, a następnie wykorzystywane zarówno w systemie grzewczym, jak i produkcyjnym. Latem nadmiar ciepła przetwarzany jest na chłód przy pomocy adsorberów i wykorzystywany do schładzania pomieszczeń. Sterowniki zaprogramowane są tak, aby ciepło z odzysku wykorzystywane było w pierwszej kolejności, a kocioł włączał się dopiero po zużyciu dodatkowego źródła ciepła. Odzysk ciepła w piekarni to zarówno korzyść ekonomiczna, jak i świadome działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

Familijna to piekarnia

Sterowniki do wielu zastosowań

W nowoczesnym przedsiębiorstwie istotnym aspektem jest odpowiednie zarządzanie oświetleniem. Układ regulacji oświetlenia ma spełniać wymogi norm i zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej. Światło zapala się automatycznie po otrzymaniu sygnału obecności w pomieszczeniu i utrzymuje odpowiedni, zadany poziom natężenia. Nadzór nad oświetleniem można sprawować z poziomu BMS lub rozdzielni.

Dzięki sterownikom stworzono zintegrowany system dla części technicznej i produkcyjnej obiektu. Udogodnieniem eksploatacyjnym jest możliwość sterowania oknami poprzez siłowniki. Po otrzymaniu sygnału ze stacji pogodowej sterowniki automatycznie otwierają lub zamykają okna (np. w czasie deszczu). Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, ponieważ okna w pomieszczeniach znajdują się na dużej wysokości.

Możliwości sterowników WAGO wykorzystane zostały również do sterowania instalacjami ciepłej wody użytkowej (m.in. na potrzeby produkcji i mycia) oraz do nadzoru nad instalacją chłodu technologicznego, czyli kontrolą parametrów zimnej wody wykorzystywanej w procesie produkcji.

Media kontrolowane

Skuteczne opomiarowanie i zarządzanie mediami stanowi podstawę do optymalizacji kosztów funkcjonowania obiektu, szczególnie, gdy pracuje on w systemie wielozmianowym, przez większość czasu w tygodniu. System rozproszonych sterowników WAGO w sposób ciągły monitoruje i rejestruje zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, ścieków oraz sprężonego powietrza. To duże ułatwienie dla zarządcy. Może on na bieżąco kontrolować stan instalacji poszczególnych mediów i reagować w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy urządzeń. Poza tym wszystkie parametry są rejestrowane, archiwizowane i mogą być udostępniane w postaci bilansów, raportów i sumarycznych zestawień. Wiedza ta pozwala m.in. na wybór odpowiednich taryf (np. w zakładzie energetycznym) i tym samym zmniejszenie kosztów.

Familijna to piekarnia

WAGO do pieczenia chleba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *