loading...

W poniższym artykule przedstawiamy instrukcję stworzenie struktury alarmowej za pomocą Alarm Configurator.

Alarm Configurator

1. Stworzyć element „Alarm Configurator”.

2. Należy danej strukturze alarmowej nadać nazwę.

3. Po dodaniu Alarm Configuration generowane są 3 klasy alarmowe (Error, Info, Warning) oraz miejsce, w którym przechowywane są alarmy (AlarmStorage).

a. Klasa alarmu:

Powyżej przedstawiona jest strona konfiguracyjna klasy alarmu (Alarm class).

 1.  Priority– ustala ważność każdej klasy alarmu (0 – najwyższy, 255 – najniższy),
 2.  Archiving – opcja służąca do zapisywania alarmów w AlarmStorage,
  Acknowledge separately – zaznaczając tą opcję, alarm należy go potwierdzić osobno, nie ma możliwości wyłączyć alarm grupowo.
 3.  Acknowledge method:
  a. ACK – alarm jest nieaktywny po zatwierdzeniu zdarzenia.
  b. REP – alarm, staje się nieaktywny po usunięciu przyczyny.
  c. REP_ACK – alarm nieaktywny po usunięciu przyczyny i potwierdzeniu.
  d. ACK_REP – alarm inactive after rectification of the cause and acknowledgment.
  e. ACK_REP_ACK – alarm nieaktywny po opcjonalnym potwierdzeniu, że alarm został odebrany, poprawieniu przyczyny i potwierdzenie, że sytuacja alarmowa została zakończona.
 4.  Dodanie akcji dotyczącej klasy alarmu:
  • Variable: przypisanie wartości zmiennej
  • Execute: wykonanie programu
  • Call: wywołanie instancji bloku funkcji
 5. Stworzenie efektu wizualnego dotyczącego danej klasy alarmu.

b. AlarmStorage – miejsce w którym magazynowana jest historia alarmów.

c. AlarmGroup – grupa zdeklarowanych alarmów

Istnieje możliwość tworzenia wielu grup alarmowych w zależności od potrzeb. Każdy alarm ma swoją określoną budowę:

ID – nr identyfikujący alarm.

Observation type – określenie rodzaju alarmu:

 • Digital – zmienna cyfrowa,
 • Upper/Lower limit – alarm powyżej/poniżej pewnej wartości,
 • Outside/Inside range – alarm gdy wartość przekroczy ustalone progi,
 • Change – alarm przy zmianie wartości ustalonej zmiennej.
 • Event – w tym przypadku aplikacja wyzwala alarm (alarm zdarzenia), korzystając z funkcji z biblioteki

Details – określenie warunków wystąpienia alarmu.
Deactivation – zmienna przy której alarm nie będzie realizowany.
Class – określenie klasy alarmu.
Message – wiadomość dotycząca danego alarmu, jest możliwość dodania dodatkowych opcji m.in. <PRIORITY>, <CURRENTVALUE %d> itp. (więcej w helpie)
Min. Pend. Time – Definicja minimalnego czasu trwania dla spełnienia warunku alarmu do uruchomienia alarmu przez e!Cokcpit. W ten sposób blokowany jest alarm, który występuje tylko przez krótki czas.
Latch var 1/2 – Zmienne blokujące służą do rejestrowania dwóch dodatkowych wartości, gdy alarm staje się aktywny. Zmienna blokująca musi być typu skalarnego, z wyjątkiem typu STRING (8 bajtów). CODESYS zapisuje zmienną zatrzasku lub wyrażenie zatrzaskowe, gdy alarm staje się aktywny. W ten sposób zapewnia dodatkowe informacje o alarmie.
Higher prio. alarm – Po wyzwoleniu alarmu np. ostrzegawczego można go potwierdzić, uruchamiając kolejny alarm.

Wizualizacja

a) Stworzenie tablicy alarmowej

b) Dodanie do tablicy wyświetlanych alarmów z danych klas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *