loading...

WAGO na sportowo

WAGO na sportowo

Na nowy stadion mieszkańcy Łodzi, a w szczególności kibice Widzewa czekali trochę ponad 2 lata. Ale było warto! Powstał nowoczesny obiekt sportowy, którego pojemność wynosi 18 018 zadaszonych miejsc. Nad bezpieczeństwem i komfortem kibiców i zawodników czuwa system BMS  wykonany w oparciu o sterowniki WAGO BACnet 750-831 oraz platformę BMS WAGO Visu Building.


Do integracji systemów wykorzystano równolegle protokoły BACnet IP, MODBUS IP, Network Variables oraz MODBUS RTU i OPC. Generalnym założeniem projektu była integracja i wizualizacja wszystkich kluczowych systemów na jednym stanowisku komputerowym, z dodatkową stacją operatorską oraz zdalnym dostępem poprzez aplikacje webowe zarówno dla obsługi obiektu, jak  i firm serwisowych. Poza tym zaimplementowano archiwizację zdarzeń w obiekcie z wykorzystaniem reprezentacji danych jako trendów (wykresów) oraz obsługę alarmów, którym nadano zróżnicowane priorytety, definiując skalę zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania stadionu. Wszystkie dane gromadzone są w WAGO Visu Building poprzez serwer SQL.

System został podzielony na sekcje, co ułatwia obsłudze bieżącą pracę i umożliwia sprawne nawigowanie po aplikacji.

89 obwodów oświetlenia i 153 sekcje sterowania ogrzewaniem podłogowym

Najważniejszą częścią aplikacji jest system sterowania oświetleniem. Może być ono sterowane lokalnie, z poziomu włączników oraz konsoli, jak również zdalnie, z poziomu BMS (z możliwością zablokowania ręcznego trybu pracy). W całym obiekcie wydzielono 89 monitorowanych i sterowanych obwodów oświetlenia, które wchodzą w skład 4 sekcji: płyty boiska, trybun, przejazdów bramowych oraz parkingu. Dla każdej sekcji istnieje możliwość ustawienia harmonogramów oraz sekwencji startu scen świetlnych.

Kolejnym ważnym obszarem w obiekcie jest system sterowania ogrzewaniem podłogowym. Każda ze 153 wydzielonych sekcji sterowana jest osobno. Istnieje możliwość zadawania nastaw indywidualnych, jak również globalnych, dla całego obiektu. Każdy z obwodów jest monitorowany z poziomu systemu BMS, a operator ma możliwość ręcznego zablokowania nastaw i lokalnego sterowania.

Ogrzewanie podłogowe zasilane jest z dwóch węzłów cieplnych zainstalowanych w budynku i sterowanych przez regulatory DANFOSS. Oba węzły zostały podłączone do systemu BMS po protokole MODBUS RTU i są osobno wizualizowane oraz sterowane. Operator może zmieniać nastawy temperatury, wprowadzać zmiany do harmonogramów czasowych oraz modyfikować krzywą grzania i wartości nastaw regulatora bezpośrednio poprzez interfejs stworzony w systemie BMS. Błędy i alarmy zgłaszane przez sterowniki są archiwizowane razem z nastawami oraz wartościami parametrów pracy węzłów w jednej, zbiorczej bazie danych obiektu.

Sterowanie wentylacją                               

Podobnie działa system wentylacji. Centrale wentylacyjne dostarczone z automatyką producenta zostały skomunikowane z resztą systemów obiektu za pomocą protokołów BACnet IP oraz MODBUS IP. W całym obiekcie pracuje 51 central wentylacyjnych, z czego każda wymienia z systemem 48 sygnałów analogowych i cyfrowych odpowiadających za ich pracę, nastawy oraz informacje o błędach. Operator ma możliwość sterowania zaworami nagrzewnicy i chłodnicy, wymiennikiem krzyżowym, falownikami nawiewu i wyciągu. Może również wprowadzać korekty nastaw temperatury, wilgotności oraz zmieniać harmonogramy czasowe pracy central. Wszystkie parametry pracy są archiwizowane w bazie SQL i mogą być wyświetlone w dowolnym momencie jako dane bieżące lub historyczne. System informuje operatora o awariach oraz koniecznych działaniach serwisowych, np. wymianie filtrów.

Pracujące w układzie wentylacji agregaty wody lodowej były fabrycznie wyposażone w interfejs komunikacyjny BACnet MS/TP konwertowany do warstwy BACnet IP. Podobnie jak w przypadku central, przygotowany został interfejs wymiany danych z pozostałymi instalacjami oraz operatorem systemu BMS. Dzięki temu istnieje możliwość sterowania temperaturą wody lodowej, wartością temperatury wody gorącej, zmiany trybu pracy agregatu lub jego wyłączenia.

Do systemu BMS podłączone są także regulatory VAV wyposażone w siłowniki BELIMO i sterowane po protokole MP-BUS. Wykorzystanie cyfrowego protokołu daje możliwość sterowania wartością zadaną przepływu lub pozycji siłownika oraz odbieranie informacji o poziomie otwarcia przepustnic i wartości czujników połączonych bezpośrednio do siłowników.

System automatycznego podlewania murawy

Na stadionie piłkarskim jednym z najważniejszych elementów jest oczywiście zadbana i odpowiednio pielęgnowana murawa. Autonomiczny system podlewania komunikuje się z BMS za pomocą sygnałów cyfrowych i umożliwia globalne załączanie podlewania murawy oraz monitorowanie statusu systemu.  Na stadionie Widzewa zaprojektowano dwie sekcje główne sterujące i monitorujące pompami wodnymi. Jedna przeznaczona jest do wspomnianego podlewania murawy, druga – do podnoszenia ciśnienia w instalacji sanitarnej. Oba zestawy są sterowane i monitorowane przez sygnały cyfrowe połączone bezpośrednio ze sterownikami WAGO 750-831, a parametry pracy na bieżąco archiwizowane.

Wszystkie miejsca na stadionie są zadaszone. Autonomiczny system monitorowania dachu został zwizualizowany w BMS jako ekran z przeglądarki internetowej wbudowany w aplikację. Ponieważ jest to zamknięty system, niewyposażony w żaden interfejs komunikacyjny, wzbogacono go o obraz z kamer na dachu, które „potwierdzają” wskazania czujników.

Monitorowanie mediów

W zakresie instalacji elektrycznych obiekt został wyposażony w 44 liczniki energii elektrycznej z modułami komunikacji MODBUS RTU oraz 12 analizatorów sieci również z MODBUS RTU.
Odczyty z liczników i analizatorów zostały połączone w system monitoringu elektrycznego i rozbudowane o potwierdzenie zadziałania GWP, monitorowanie zaniku zasilania na wszystkich rozdzielnicach, a także pracy zasilaczy UPS oraz kontrolę stanu pracy SZR.

Integracja z systemami bezpieczeństwa

Kluczową role w tak dużym obiekcie użyteczności publicznej pełnią systemy bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami miały być one połączone w jednym stanowisku kontroli i nadzoru. W pierwszej kolejności przygotowano integrację z systemem kontroli dostępu, która odbywa się za pośrednictwem protokołu MODBUS IP. System BMS otrzymuje od KD informacje o stanie drzwi, przejść i poprawności identyfikacji osób wchodzących. Z poziomu BMS, operator ma możliwość ustawienia permanentnej lub czasowej blokady przejścia oraz zablokowania karty użytkownika.

Komunikacji z systemem SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) odbywa się za pomocą OPC SERWERA zainstalowanego na serwerze BMS. System SSWiN wysyła do BMS informacje o statusie czujek alarmowych, stanie strefy zarówno przy uzbrojonym, jak i rozbrojonym alarmie, a także o naruszeniu strefy i sabotażu. Z poziomu BMS operator ma również możliwość uzbrojenia strefy alarmowej bądź całego obiektu.

System CCTV (Systemu Monitoringu Wizyjnego) również został połączony z BMS za pomocą OPC SERWERA. Operator za pośrednictwem BMS może zainicjować nagranie z kamer, stworzyć wirtualne przejście oraz odtworzyć nagrany materiał. Po wykryciu ruchu w strefie operator ma możliwość przesłania obrazu do monitorów systemu CCTV za pośrednictwem interfejsu przygotowanego w BMS.

W podobny sposób zintegrowano System Automatyki Pożarowej (SAP). Centrala SAP zbiera i przekazuje do BMS informacje o statusie czujek dymu, stanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz stanie klap P-POŻ.

Robert Wachowicz, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *