loading...

WAGO Visu Building – nowoczesny system zarządzania budynkiem BMS

Boom spowodowany cyfryzacją przyczynia się do bardzo szybkiego rozwoju wielu gałęzi naszej gospodarki. Patrząc globalnie, w życiu codziennym mamy dostęp do nieograniczonej ilości informacji. Praktycznie większość rzeczy, które potrzebujemy oraz które nas interesują możemy załatwić zdalnie z poziomu naszego PC czy nawet smartfona. Patrząc lokalnie, idąc za trendem Internetu Rzeczy (IoT), możemy mieć zapewniony komfort, bezpieczeństwo i wygodę dzięki wykorzystaniu inteligentnych instalacji i urządzeń. Inteligencja urządzeń polega na możliwości wykonywania zaimplementowanych w nich algorytmów oraz współpracy z innymi urządzeniami.

Zastosowanie inteligentnych instalacji, czyli systemów automatyki, pozwala na pozyskiwanie szeregu różnych informacji z urządzeń. Dzięki nim sterowanie urządzeniami odbywa się automatycznie. Im większy i bardziej zaawansowany technologicznie obiekt, tym więcej ma systemów do integracji. Przykładem złożonych obiektów mogą być nowoczesne biurowce, galerie handlowe, centra logistyczne, hotele.

Spośród różnych systemów budynkowych wyróżnić można:

 • System HVAC
 • System automatyki pomieszczeń
 • System sterowania oświetleniem
 • System sterowania żaluzjami, roletami
 • System monitoringu mediów
 • System monitoringu zasilania
 • System klimatyzacji
 • System Automatyki Pożarowej
 • System Kontroli Dostępu
 • System telewizji dozorowej CCTV
 • System sygnalizacji włamań i napadu SSWiN
 • Systemy hotelowe: zarządzania gośćmi (PMS), parkingami oraz rezerwacją sal konferencyjnych
 • Systemy techniczne: kotłowni, sprężarkowni, tryskaczowni.

Wszystkie te systemy skupia w jedną, spójną całość nadrzędny system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System). Dzięki niemu mamy pełną informację o stanie wszystkich instalacji i systemów znajdujących się w obiekcie. Z poziomu systemu nadrzędnego możemy wyświetlać aktualny stan pracy poszczególnych instalacji, zmieniać nastawy oraz sterować pracą urządzeń, być informowani o wszystkich nieprawidłowościach w pracy instalacji, a także generować raporty, np. o zużyciu mediów. Pozwala to na zarządzanie całym obiektem zarówno lokalnie, jak i z dowolnego miejsca na świecie.

System nadrzędny współpracuje z warstwą automatyki, która znajduje się niżej w hierarchii piramidy automatyki. W niej ulokowane są sterowniki, będące sercem całego obiektu. To również tu podejmowane są automatyczne decyzje dotyczące sterowania całym procesem. System automatyki zarządza z kolei warstwą obiektową, w skład której wchodzą czujniki i urządzenia wykonawcze, dostarczające informacje o aktualnym stanie poszczególnych urządzeń wraz z możliwością ich sterowania. Poniżej przedstawiono schemat piramidy automatyki obiektu. Integracja urządzeń odbywa się poprzez wykorzystanie szeregu protokołów komunikacyjnych, np. BACnet, OPC UA, oraz przeznaczonych do danego typu instalacji, np. DALI do zarządzania oświetleniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów przygotowaliśmy gotowy system do zarządzania budynkiem (BMS) – WAGO Visu Building. System ten pełni rolę nadrzędną, umożliwiającą dostęp do wszystkich instalacji w budynku. Dane dotyczące obiektu pozyskiwane są ze sterowników sieciowych WAGO. To one sterują poszczególnymi instalacjami, przy wykorzystaniu różnych protokołów komunikacyjnych (np. BACnet, DALI, DMX, RS, MP-Bus, M-Bus, SMI). Poniżej przedstawiono przykładowy schemat struktury automatyki budynku.

WAGO Visu Building to pakiet gotowych rozwiązań ułatwiających proces tworzenia systemów zarządzania budynkiem. Dzięki nim programista aplikacji w sposób szybki, prosty i intuicyjny może tworzyć własne systemy BMS na bazie sterowników WAGO.

W ramach WAGO Visu Building opracowano następujące rozwiązania wspierające tworzenie systemów zarządzania budynkiem:

Gotowe biblioteki aplikacyjne

Łączą one funkcjonalność zaimplementowanych na sterownikach algorytmów z systemem nadrzędnym WAGO Visu Building. Każda biblioteka aplikacyjna posiada swój odpowiednik graficzny w systemie nadrzędnym, do dowolnego wykorzystania przez projektanta systemu BMS. Przygotowano gotowe biblioteki aplikacyjne do zarządzania:

 • systemami wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania HVAC,
 • komfortem cieplnym,
 • harmonogramami,
 • oświetleniem, roletami,
 • pomiarami parametrów sieci zasilającej.

Mechanizm łączenia bloków funkcyjnych z wzorcami aplikacyjnymi

Każdy przygotowany blok funkcyjny posiada strukturę danych, która łączy jego funkcjonalność z wzorcem wizualizacyjnym WAGO Visu Building. Przesyłanie całych struktur danych, a nie pojedynczych zmiennych znacznie skraca czas potrzebny na integrację warstwy automatyki z warstwą zarządzania oraz ogranicza ryzyko popełnienia pomyłki przy podłączaniu danej instancji bloku funkcyjnego.

Generator bazy danych

Jest to narzędzie do automatycznego generowania bazy danych. Dzięki niemu projektant aplikacji BMS w szybki sposób może zaimportować wszystkie zmienne ze sterowników WAGO. Tym samym niwelujemy najbardziej pracochłonny i podatny na błędy ludzkie proces ręcznego tworzenia bazy danych.

Kreator aplikacji wzorcowej

Umożliwia on stworzenie nowej aplikacji poprzez prostą konfigurację. Dzięki gotowemu szablonowi otrzymujemy nową aplikację BMS do wykorzystania na rzeczywistym obiekcie. Poniżej zamieszczono widok aplikacji BMS uzyskanej z kreatora.

Pakiet grafik

Gotowy pakiet grafik do wykorzystania w systemie BMS.

Aplikacja demo „Przykład BMS”

Przykładowa aplikacja zawiera wszystkie przygotowane wzorce wizualizacyjne. Projektant aplikacji może w prosty sposób sprawdzić i poznać szczegóły dotyczące sposobu realizacji wzorców wizualizacyjnych.

Podręcznik tworzenia wizualizacji

Zawiera on wytyczne dotyczące ułożenia, kształtu, rozmiaru i koloru poszczególnych elementów wizualizacji. Wszystko po to, aby wizualizacje oparte na WAGO Visu Building wyglądały spójnie i atrakcyjnie zarówno dla inwestora, jak i obsługi budynku.

WAGO Visu Building to nowoczesne rozwiązanie dla systemu BMS. Dzięki niemu z jednego poziomu operator może mieć dostęp do wszystkich systemów zainstalowanych w budynku. Jest to bardzo ważny aspekt, gwarantujący instalacjom niezawodność działania oraz bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Alarmowanie o zaistniałych zdarzeniach, rozbudowany system raportowania i trendowania, kontrola dostępu, łatwy dostęp do danych archiwalnych, możliwość redundancji stanowisk operatorskich oraz zdalny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW (również dla urządzeń mobilnych) to tylko niektóre z funkcjonalności systemu WAGO Visu Building. Rozbudowując swój system o dodatkowe komponenty WAGO mamy możliwości tworzenia rozległych systemów BMS. Z racji dopracowanego rozwiązania oraz otwartości na inne systemy poprzez obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych, wybierając rozwiązanie WAGO dla budynków mamy pewność stabilnej pracy systemu przez wiele lat wraz z możliwością rozbudowy o dodatkowe instalacje w przyszłości.

Angażując zasoby finansowe oraz materialne w dużych inwestycjach typu galerie handlowe, biurowce, hotele, niezwykle ważna jest gwarancja opłacalności inwestycji. Nowoczesne, atrakcyjne oraz zaawansowane technologicznie obiekty przyciągają potencjalnych nabywców oraz klientów. Takie obiekty możemy tworzyć wykorzystując rozwiązanie WAGO dla budynków. System BMS odgrywa również kluczową rolę w zarządzaniu i obsłudze budynku, czyli Facility Management. Atrakcyjność budynku podnoszą również możliwe do uzyskania certyfikaty. Spośród znanych na rynku certyfikatów LEED, DNGB i BEEM niezwykle ważnym jest certyfikat eu.bac, oparty na normie EN 15232 i uwzględniający efektywność energetyczną i zrównoważoną eksploatację. System nadrzędny WAGO Visu Building pozytywnie wpływa na szereg wskaźników ocenianych przy certyfikacji budynku.

Niezwykle ważnym aspektem systemów wizualizacji jest szata graficzna. W tym celu opracowano dla WAGO Visu Building bibliotekę grafik, dzięki którym tworzone systemy BMS wyglądają atrakcyjnie i nowocześnie, gwarantując przy tym intuicyjność i przejrzystość w obsłudze tych systemów. Poniżej zamieszczono przykładowe ekrany wizualizacji z aplikacji przykładowej „Przykład BMS” do wykorzystania przez programistów systemu BMS.

Podsumowanie

WAGO Visu Building to nowoczesny i w pełni funkcjonalny system zarządzania budynkiem BMS. Dzięki niemu można tworzyć rozbudowane systemy wraz z możliwością zarządzania wszystkimi instalacjami technicznymi w obiekcie. Odgrywa on kluczową rolę w obsłudze i zarządzaniu obiektem (Facility Management), informowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu poszczególnych instalacji oraz umożliwia przeprowadzanie analiz i optymalizacji procesów. Rozwiązanie to przyczynia się wprost do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz podniesienia opłacalności inwestycji.

Tomasz Musiałek, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *