loading...

„Bez wody nie ma życia” – dzienne zużycie przypadające na jednego człowieka to kilka tysięcy litrów słodkiej wody – bezpośrednio do spożycia oraz pośrednio, do produkcji żywności i artykułów przemysłowych. Ułamek tego, za­ledwie 100 litrów wody pitnej na osobę przyjmuje się, zgodnie z obliczeniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), za minimalne dzienne zapotrzebowanie. Wyzwanie jest oczywiste: w jaki sposób można dziś zapewnić optymalne oczyszczanie wody? I w jaki sposób można skutecznie odfiltrować z niej mikroplastik? Firma Mösslein GmbH Wassertechnik we współpracy z firmą IDEAS, partnerskim biurem inżynierskim WAGO, stworzyła innowacyjną instalację, zapewniającą skuteczne filtrowanie – firma WAGO miała okazję wesprzeć ten projekt swoimi złączkami listwowymi TOPJOB® S z dźwignią.

Czysta woda pitna – to nie takie oczywiste

Wszyscy mówią o mikroplastiku. Według badań Fraunhofer Institute for Environmen­tal Safety and Energy Technology, każdego roku uwalniamy do środowiska 330 000 ton mikroplastiku. Według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm nazywane są mikroplastikiem. Po raz pierwszy badacze z Austrii znaleźli mikroplastik także w ludzkim organizmie. Mimo to, w wielu miejscach czysta woda pitna jest wciąż uważana za coś oczywis­tego. Tymczasem wiele osób w krajach takich jak Malezja czy Indonezja nadal nie ma dostępu do wysokiej jakości wody spożywczej.

Nad tym tematem pochylili się Christian Müller, właściciel i jednocześnie założyciel firmy IDEAS, integratora rozwią­zań WAGO, oraz Günter Mösslein, dyrektor w firmie Mösslein GmbH Wassertechnik z siedzibą w Lohr am Main (Bawaria). Już od roku 1990 Klaus i Günter Mösslein wraz z Holgerem Brandtem świadczą w całych Niemczech usługi serwisowe oraz oferują wsparcie technologiczne dotyczące naj-ważniejszej substancji spożywczej – wody pitnej. Opierając się na prawie 30 latach doświadczenia, Mösslein opracował innowacyjny system filtrów GTS (Grand Turbo Sieve Filtration). Umożliwia on wydajne i trwałe oczyszczanie wszystkich rodzajów wody – bez dużego zużycia energii i innych zasobów. We współpracy z firmą IDEAS, system został wyposażony we w pełni automatyczne rozwiązanie w zakresie sterowania.

Niskie koszty energii i eksploatacja oszczędzająca zasoby

„Naszym celem było opracowanie urządzenia, które będzie nieduże, przyjazne dla środowiska i zużywające minimum energii” – mówi Bernhard Kreser z firmy Mösslein. Dzięki współpracy z Mösslein to rozwią­zanie zostało wprowadzone na rynek: GTS (Grand Turbo Sieve) to samoczyszczący się system filtrów o zoptymalizowa­nej powierzchni filtracyjnej, który może usuwać z wody zawieszone substancje stałe o granulacji do 10 μm. Modułowa budowa jednostki filtrującej oznacza, że GTS można łatwo dostosować do wymagań klienta. Oprócz niskich kosztów zużycia energii i metody pracy oszczędza­jącej zasoby, jedną z ważnych cech opa­tentowanej innowacji jest kompaktowość urządzenia. Przyjęty standard, zgodny z Przemysłem 4.0, pozwala na stosowanie systemu filtrów na całym świecie, przy jednoczesnym skomunikowaniu wszystkich zainstalowanych urządzeń. Ogólnoświatowe zastosowanie niesie ze sobą wyzwania związane z transportem, takie jak wstrząsy i wibracje, a także wiąże się ze zróżnicowanymi wymaganiami klima­tycznymi. Szczególnie widoczne jest to w Malezji, gdzie uruchomiono pierwszy prototyp systemu GTS.

Łatwa i beznarzędziowa obsługa

„Niezawodna technika połączeń jest szczególnie ważna w krajach takich jak Malezja” – podkreśla Florian Herbert, szef działu elektrycznego w firmie Mösslein. „Technika połączeń musi być niezawodna. Zaopatrzenie w tym kraju nie jest tak sprawne jak w Niemczech, gdzie części zamienne możemy kupić szybko i bez trudu” – dodaje Herbert, odpowiedzialny kompleksowo za część elektryczną. Po­jawiły się już pierwsze przykłady udanego zastosowania GTS do uzdatniania wody technologicznej: w kraju – producent opakowań szklanych w Lohr, a także za granicą – jedna z największych na świecie fabryk rękawic, właśnie w Malezji.

„Niedawno listwę przyłączeniową zbu­dowano na bazie złączek TOPJOB® S z dźwignią. „Dzięki nowym komponentom firmy WAGO oszczędzamy 40% czasu pracy” – mówi Florian Herbert. „Głównymi zaletami dla naszych monterów są łatwa obsługa oraz krótki czas montażu. A dla monterów zewnętrznych ważne jest, że nie muszą się martwić o ewentualne pomyłki w oprzewodowaniu” – dodaje Christan Müller z IDEAS.

Idealna synergia: technika zacisku sprężyno-wego i intuicyjna obsługa

Szybkie i łatwe jest też oprzewodowanie dla użytkownika końcowego. „Zaciski złączek TOPJOB® S wyposażone w pomarańczową dźwignię, wskazują użytkownikom urządzeń GTS stronę, od której mają podłączyć przewody zewnę­trzne” – mówi Müller. Zaciski złączek bez dźwigni powinny być poza polem zain­teresowania użytkowników urządzenia. To aspekt ważny również podczas serwi­sowania urządzeń, gdzie bardzo istotny jest czynnik czasu i maksymalne skróce­nie przestoju instalacji”. Jest to idealne połączenie wszystkich zalet zacisku sprężynowego oraz w pełni intuicyjnego i beznarzędziowego montażu przewodów. Zarzut producentów złączek śrubowych odnoszący się do problemów obsługi zacisku z otworem montażowym, traci rację bytu” – mówi Müller. Przewiduje się zastosowanie systemu filtrowania wody GTS w różnorodnych aplikacjach. Nawet tam, gdzie miejsce na ich zainstalowanie jest ograniczone. Mogą to być m.in. instalacje do wstępnego oczyszczania wody technologicznej w przemyśle szklarskim, na kąpieliskach lub oczywiście w priorytetowej aplikacji – do uzdatniania wody pitnej, jak również do oczyszczania tzw. wody szarej w sektorze turystycznym, głównie w hotelarstwie. Zalety szybkiego i intuicyjnego podłączenia urządzenia są niezwykle ważne w przypadku zasto­sowania w czasie akcji ratunkowych na mobilnych platformach.

System GTS zrealizowany przez firmy Mösslein i IDEAS to istotny krok w przy-szłość, to czysta woda uzyskana poprzez proste i wydajne filtrowanie. „Temat wody będzie do nas wracał i w nadchodzących dziesięcioleciach stanie się jeszcze ważniejszy. Jesteśmy dumni, że możemy uczynić wodę nieco czystszą” – podsu­mowuje Müller.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *