loading...

Aktualizacja firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet

Poniżej przedstawiamy instrukcje Aktualizację firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet przygotowaną przed dział Wsparcie Technicznego WAGO.

 1. Ściągnąć oraz zainstalować program WAGO-Ethernet_Update. Program dostępny jest poprzez support techniczny (automatyka@wago.com).
 2. Uzyskać poprzez support techniczny (automatyka@wago.com) aktualny firmware dla danego sterownika.
 3. Uruchomić program WAGO-Ethernet_Update
 4. Poprzez klawisz „Add” wyszukać/dodać wybrany do aktualizacji sterownik
 5. Przy pomocy klawisza „Firmware” załadować odpowiedni plik aktualizacji firmware’u , plik *.hex
 6. W celu uruchomienia aktualizacji należy nacisnąć przycisk „Update”
 7. Aktualizacja wykonuje się około 2 minuty.

Procedura aktualizacji firmware’u w sterownikach 750-88x w przypadku posiadania źródeł projektu

 1. Wykonać aktualizację firmware’u sterownika wg procedury „Aktualizacja firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet”
 2. Po aktualizacji należy poprzez CODESYS 2.3 wgrać ponownie do sterownika program PLC.

Procedura aktualizacji firmware’u w sterownikach 750-88x w przypadku braku źródeł projektu

 1. Aktualizowany jest sterownik posiadający kartę obsługę kart SD/uSD, np. 750-880, 750-885, 750-831, 750-889

  a) Zainstalować kartę SD w sterowniku.
  b) Wejść na stronę www konfiguracyjną sterownika, http://Adres_IP/webserv/index.ssi
  c) Menu „Backup&Restore”
  d) W przypadku monitu o hasło należy wykonać autoryzację, domyślnie
  login: admin
  hasło:wago
  e) Wybrać opcję backupu na kartę SD
  f) Nacisnąć przycisk „START” w celu rozpoczęcia archiwizacji projektu.
  g) Usunąć kartę SD
  h) Wykonać aktualizację firmware’u sterownika wg procedury „Aktualizacja firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet”
  i) Wejść na stronę www konfiguracyjną sterownika, http://Adres_IP/webserv/index.ssi
  j) Menu „Backup&Restore”
  k) W dialogu „Restore Option Setting” zezwolić na odzyskiwanie:
  • „PLC settings, PLC folder and subfolders, boot project, ETC folder and web visualisation”
  • „Non-volatile memory”
  • Załączyć „Restore settings from disk on next reboot only”
  l) Kliknąć „Submit”
  m) Wyłączyć sterownik
  n) Zainstalować kartę SD
  o) Uruchomić sterownik
  p) Automatycznie program oraz wartości pamięci nieulotnej powinny zostać przeniesione do sterownika. Sterownik powinien automatycznie się zrestartować.
  q) Wyłączyć sterownik.
  r) Usunąć kartę SD
  s) Ponownie uruchomić sterownik.

 2. Dowolny typ sterownika 750-88x, procedura 1

  a) Uzyskać poprzez support techniczny (automatyka@wago.com) program WAGOupload w wersji 1.10 lub nowszy
  b) Uruchomić program WAGOupload
  c) Wybrać opcję „Create backup”
  d) Wyszukać/dodać wybrany do aktualizacji sterownik
  e) Załączyć opcję „Backup including remanent data and WBM settings”
  f) Kliknąć „Next”
  g) Wybrać katalog zapisu backup’u
  h) Kliknąć „Next”
  i) Następnie wykonywany jest backup sterownika.
  j) Zakończyć pracę programu WAGOupload
  k) Wykonać aktualizację firmware’u sterownika wg procedury „Aktualizacja firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet”
  l) Uruchomić program WAGOupload
  m) Wybrać opcję „Execute a restore”
  n) Wyszukać/dodać wybrany sterownik
  o) Załączyć opcję „Restore including remanent data and WBM setting”
  p) Kliknąć „Next”
  q) Wybrać plik backupu do wgrania do sterownika
  r) Kliknąć „Next”
  s) Wybrać opcję 7 w celu zrestartowania sterowania po przywróceniu backup’u
  t) Kliknąć „Next”
  u) Po zakończeniu procesu zakończyć pracę programu WAGOupload

 3. Dowolny typ sterownika 750-88x, procedura 2 

  a) Uzyskać poprzez support techniczny (automatyka@wago.com) program WAGOupload w wersji 1.10 lub nowszy
  b) Uruchomić program WAGOupload
  c) Wybrać opcję „Download files”
  d) Wyszukać/dodać wybrany do aktualizacji sterownik
  e) Kliknąć „Next”
  f) Wybrać do archiwizacji tylko folder A:\PLC (dysk A:\ się rozwija po dwu-kliku)
  g) Kliknąć „Next”
  h) Wybrać katalog zapisu backup’u
  i) Kliknąć „Next”
  j) Następnie wykonywany jest backup sterownika.
  k) Po zakończeniu procesu zakończyć pracę programu WAGOupload
  l) Wykonać aktualizację firmware’u sterownika wg procedury „Aktualizacja firmware’u w sterownikach 750-88x poprzez Ethernet”
  m) Uruchomić program WAGOupload
  n) Wybrać opcję „Upload files”
  o) Wyszukać/dodać wybrany sterownik
  p) Kliknąć „Next”
  q) Wybrać plik backupu do wgrania do sterownika
  r) Kliknąć „Next”
  s) Kliknąć dysk A:\ w celu wybrania docelowego miejsca wgrywania backup’u
  t) Kliknąć „Next”
  u) Kliknąć „Skip” w przypadku pytania o zachowywanie danych ze sterownika
  v) Wybrać opcję 7 w celu zrestartowania sterowania po przywróceniu backup’u
  w) Kliknąć „Next”
  x) Po zakończeniu procesu zakończyć pracę programu WAGOupload

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *