loading...

Dlaczego warto monitorować energię elektryczną w zakładzie?

Dlaczego warto monitorować energię elektryczną  w zakładzie?

Każdy, nawet najmniejszy zakład produkcyjny wykorzystuje do swojego działania energię elektryczną. Ciągłość jej dostaw oraz jej parametry decydują często o realizacji planów produkcyjnych, wadach produktów, a także awariach maszyn pracujących w zakładzie. Im bardziej zaawansowana technologia wykorzystywana w obiekcie, tym skutki odchyłek parametrów energii elektrycznej poważniejsze. Złudne jest przekonanie, że za to, jaka jest jakość energii elektrycznej w zakładzie, odpowiada wyłącznie jej dystrybutor. Tak naprawdę, w większości przypadków, to sami odbiorcy, na skutek nieprzemyślanych rozwiązań, błędów wykonawczych i niewiedzy, odpowiadają za jakość zasilania urządzeń we własnym zakładzie.

Jakość zasilania w zakładzie

Gdyby zapytać odpowiedzialnych za zasilanie w zakładach jaka jest jakość zasilania w ich miejscu pracy, większość odpowie: „wydaje mi się, że dobra”. No właśnie, najczęściej odbiorcy energii nie mają pojęcia jaka jest jakość energii i jakie są wartości poszczególnych jej parametrów. Jeżeli w zakładzie nie występują skrajne zjawiska takie jak przerwy w zasilaniu lub zapady napięcia, ocena jakości zasilania będzie określana jako dobra. Tymczasem takie czynniki, jak np. wartość skuteczna napięcia, współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi THD mają znaczący wpływ na pracę urządzeń. Przykładowo podwyższona wartość napięcia zasilającego powoduje poza zwiększeniem zużycia energii, przez niektóre urządzenia, również przyspieszoną degradację urządzeń oraz zwiększenie prądów upływu mogące skutkować błędnym wyzwalaniem zabezpieczeń. Zwiększona wartość odkształceń może natomiast objawiać się błędami w działaniu niektórych czujników, uszkodzeniami elementów elektronicznych, itp.

system_control_room_energia_wago

Proste rozwiązanie

Aby móc przeciwdziałać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zła jakość zasilania, konieczne jest posiadanie narzędzia, które pozwoli na kontrolę parametrów energii w zakładzie. I to nie tylko doraźnie, lecz w sposób ciągły, umożliwiając jednocześnie archiwizację danych, tak aby w razie wystąpienia awarii można było w każdej chwili sprawdzić czy nie została ona wywołana zdarzeniem w sieci. Pomiar parametrów energii umożliwiają moduły pomiarowe WAGO 750-495, które mogą zastąpić klasyczne tablicowe analizatory parametrów sieci. Przewaga rozwiązania w postaci modułu pomiarowego WAGO wraz ze sterownikiem PLC WAGO polega na zintegrowaniu w jednym urządzeniu funkcjonalności analizatora, komputera z bazą danych i serwera, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów wdrożenia. Dzięki sterownikowi PLC z obsługą kart SD możliwy jest zapis mierzonych parametrów energii oraz zdarzeń. Dostęp do danych pomiarowych odbywa się natomiast przez przeglądarkę WWW na dowolnym stanowisku komputerowym. O wszelkich zdarzeniach obsługa może zostać powiadomiona, np. poprzez SMS.

Nie tylko jakość zasilania

Sterownik WAGO wraz z modułami może nie tylko kontrolować parametry związane z jakością zasilania. Dodatkowo może zostać zaimplementowany tzw. Strażnik Mocy Umownej, czyli system zapobiegający przekroczeniom mocy umownej. Narzędzie szczególnie przydatne w przypadku wprowadzenia stopni zasilania jak to miało miejsce w Polsce w okresie letnim 2015 r. Wiele przedsiębiorstw musiało na wyczucie ograniczać produkcję, ponieważ nie dysponowało żadnym narzędziem pozwalającym na kontrolę mocy 15-minutowej. Efektem działania po omacku było około tysiąca postępowań wszczętych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) w stosunku do odbiorców, którzy nie ograniczyli zużycia do wymaganego poziomu. Kara za przekroczenia może sięgnąć nawet 15% obrotów odbiorcy za poprzedni rok.

Zastosowanie systemu monitorującego parametry to również stała kontrola poboru mocy, możliwość planowania produkcji oraz przeciwdziałanie skutkom awarii. Przykładowo, uszkodzenie w zakładzie układu kompensacji mocy biernej zauważane jest najczęściej dopiero po otrzymaniu faktury za energię elektryczną, czyli często po upływie miesiąca od jej wystąpienia. Skutki awarii mogą być kosztowne, szczególnie jeżeli nastąpi przekompensowanie sieci na skutek uszkodzenia regulatora i załączenia baterii kondensatorów na pełną moc. Kary w takim przypadku mogą osiągać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli odbiorca posiada odpowiedni system monitoringu może od razu zauważyć nieprawidłową wartość współczynnika mocy i szybko zareagować.

Zapewnienie ciągłości produkcji w zakładzie to jedno z najważniejszych zadań, przed którymi stoją pracownicy utrzymania ruchu. Zastosowanie komponentów WAGO jako systemu monitoringu energii elektrycznej ułatwia i usprawnia pracę służbom utrzymania ruchu, a tym samym polepsza jakość i bezpieczeństwo produkcji.

Michał Miziura PQ – System

Dlaczego warto monitorować energię elektryczną  w zakładzie?

Komentarze o ”Dlaczego warto monitorować energię elektryczną w zakładzie?

  1. Malena pisze:

    Interesujący post. Ja co prawda na razie zajmowałam się pomocą w dostarczenie do zakładu pracy systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej. Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą PiA-ZAP Sp. z o.o. Firma wykonała powierzone im zadania sprawnie i fachowo. Wszystkim, którzy, chcą się zapoznać z ofertą dokładnie, polecam kontaktować się pod numerem telefonu 81 473 10 01. Jednak propozycje tutaj wymienione są naprawdę warte uwagi i warto się nim przyglądać, bo zaraz staną się naszą codziennością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *