loading...

Elastyczne i modularne sterowanie HVAC w pojazdach szynowych

W pojazdach szynowych oprócz bezpieczeństwa, równie ważny jest komfort podróżowania. Jednym z istotnych elementów tego komfortu jest dobry i sprawnie działający system ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, szczególnie że obecnie temperatury potrafią osiągać ekstremalne poziomy zarówno w zimie, jak i w lecie.

Aby system HVAC działał sprawnie i niezawodnie, trzeba zastosować inteligentne systemy automatyki, które gromadząc i weryfikując dane pomiarowe potrafią w sposób ekonomiczny i ekologiczny regulować klimat w przedziałach pasażerskich i kabinie maszynisty lub motorniczego. Dodatkową zaletą jest redukcja kosztów. Około 20% całkowitego zużycia energii w pojeździe przypada na instalacje HVAC. Tylko przy użyciu kompleksowej, inteligentnej automatyki można efektywnie gospodarować energią w pojazdach.

Na rynku jest kilkanaście rozwiązań systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ale podejmując decyzję warto wybierać te systemy, które są otwarte na integrację z innymi sprzętami i instalacjami zastosowanymi w pojeździe, łatwo konfigurowalne i współpracujące z popularnym środowiskiem programistycznym CODESYS.

Wszystkie te wymagania spełnia WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Dzięki swojej modularnej strukturze i niezależności od sieci obiektowej pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami.

Sercem węzła WAGO jest sterownik PFC200 XTR. Za pomocą modułów wejść i wyjść zbiera on informacje z rozmieszczonych w pojeździe czujników, a następnie steruje elementami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiedni komfort. Moduły dwustanowe, analogowe i specjalne można niemal dowolnie zestawiać w obrębie jednego węzła sieciowego. Opracowaniu optymalnego rozwiązania sprzyja kompaktowa budowa komponentów WAGO oraz korzystny stosunek ceny do wydajności systemu.

Sterownik WAGO umożliwia niezależną komunikację dla sieci Ethernet i CAN. Węzeł HVAC działa autonomicznie, ale jednocześnie komunikuje się z systemem nadrzędnym w pojeździe.
Dzięki temu możliwe jest zadawanie wymaganych wartości z poziomu nadrzędnego systemu

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR spełnia wszystkie normy wymagane w taborze szynowym, czyli palnościową (EN 45545), odporność na wibracje i drgania mechaniczne (EN 61373), kompatybilność elektromagentyczną (EN 50121) oraz zastosowania kolejowe – wyposażenia elektronicznego stosowane w taborze (EN 50155).

Zbigniew Dragowski, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *