loading...

MQTT, WAGO Cloud – dane z obiektu na wyciągnięcie ręki cz. 2 Funkcjonalności WAGO Cloud – chmura dla aplikacji automatyki

Otwartość na poziomie komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami jest jednym z filarów automatyki WAGO. To konsekwentne podejście jest także obecne w wykorzystaniu sterowników PLC i paneli operatorskich WAGO w świecie internetu rzeczy (co było szerzej omówione w pierwszej części artykułu). Urządzenia WAGO przy użyciu protokołu MQTT mogą wymieniać dane z chmurą dowolnego dostawcy.

Logowanie, wymiana danych, organizacja dostępu do nich dla użytkowników, prezentacja danych, czyli opracowanie interfejsu wymaga doboru i konfiguracji usług z pakietu oferowanego przez dostawcę chmury oraz całego procesu przygotowania rozwiązania/aplikacji w chmurze – zasoby, nakłady, wiedza i doświadczenie.

Budowa aplikacji nie musi być jednak skomplikowana. Doskonałym rozwiązaniem wspierającym automatyków w zakresie wykorzystania chmury jest WAGO Cloud.

Czym jest WAGO Cloud?

WAGO Cloud jest przestrzenią na serwerach Microsoft w chmurze Azure (https://azure.microsoft.com/en-us/overview/), która została skonfigurowana, zorganizowana
i oprogramowana tak, by świat automatyki mógł wprost korzystać z dobrodziejstw IT, takich jak:

 • skalowalna moc obliczeniowa,
 • archiwizacja i bezpieczne przechowywanie danych z wielu rozproszonych instalacji
  w jednym, centralnym systemie,
 • mechanizmy bezpiecznego zapewnienia komunikacji i dostępu do danych,
 • maksymalna dostępność do danych – wizualizacja i dostęp dla uprawnionego użytkownika z dowolnego miejsca,
 • zarządzanie infrastrukturą, np. zdalny maintenance aplikacji, uaktualnianie firmawaru
  w prosty sposób – konfiguracja zamiast programowania.

Jak w praktyce wygląda korzystanie z WAGO Cloud – dostępne mechanizmy i funkcjonalności

WAGO jako bramka IoT

WAGO Cloud zostało zaprojektowane, by zarządzać i monitorować urządzenia, podłączone do nich sensory/gateway’e oraz znajdujące się na sterownikach aplikacje i dane. Zależnie od sytuacji sterownik jest częścią maszyny lub większej instalacji, np. fabryki lub infrastruktury.

WAGO Cloud

Dane są wysyłane do chmury wprost ze sterownika i mogą być osiągalne z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką. Dane udostępnia web portal ze skonfigurowanymi przez użytkownika tablicami synoptycznymi (dashboardami).
Funkcjonalności mogą być rozszerzane i dopasowane do wymagań konkretnego projektu.

Za pomocą WAGO Cloud można zdalnie, w czasie rzeczywistym monitorować instalacje/obiekty (aktywa), analizować ich pracę i optymalizować wydajność oraz utrzymanie, np. techniczne.

Zarządzanie urządzeniami polega na:

 • przypisaniu urządzeń do instalacji u konkretnych użytkowników,
 • konfiguracji połączenia urządzenia z chmurą – identyfikacja, urządzenia, generowanie klucza identyfikującego, akwizycja danych i cyklów transmisji, monitorowanie timeoutów,
 • monitorowaniu sterownika/połączenia wraz z notyfikacją o jego utracie.

Zmiana firmware i aplikacji

 • zarządzanie wersjami firmware i aplikacji,
 • sprawdzanie zgodności,
 • uaktualnienia dotyczące funkcji i bezpieczeństwa,
 • wykonywanie automatycznych uaktualnień lub wysyłanie wskazówek dotyczących uaktualnień użytkownikom na miejscu instalacji.

Zdalny dostęp

 • standardowe połączenie z chmurą jest wykorzystane do tunelowania transmisji przez firewall,
 • dostęp do lokalnej konfiguracji sterownika (Web-based Management – WBM),
 • dostęp do lokalnej wizualizacji (CODESYS Web-Visu).

Gromadzenie i wyświetlanie danych

 • Sterownik WAGO jest używany do realizacji algorytmu sterowania oraz lokalnego gromadzenia i przetwarzania danych (edge computing).
 • To, które dane są wysyłane cykliczne, a które po wystąpieniu zdarzenia jest określone w aplikacji na sterowniku (swobodnie programowalne).
 • Dane są prezentowane za pomocą dashboardów i trendów, można wykonać również proste działa matematyczne (średnie, min/maks.).
 • Możliwe jest wysyłanie rozkazów (command buttons) do sterownika, np. zmiana wartości zadanej.
 • Możliwe jest także definiowanie warunków generowania alarmów (np. przekroczenie wartości, wartość za niska), blokowanie alarmów wg kalendarza.

Udostępnianie danych do innych systemów

 • WAGO Cloud oferuje łatwy i elastyczny sposób eksportu danych. Dostępne są interfejsy RESTful API, CSV.
 • Dane są eksportowane cyklicznie lub po wystąpieniu zdarzenia.

Alarmy

 • Monitorowane są dane oraz statusy połączeń. Można podejmować działania dzięki mechanizmom powiadamiania o alarmach przez wiadomości mailowe.
 • Zdefiniowane osoby zostają zaalarmowane, gdy wartości graniczne dla monitorowanych zmiennych są przekroczone lub nie mogą zostać odczytane.

Zasady alarmowania są definiowane dla statusu sterownika, połączenia i danych z aplikacji sterownika.

Płatności i subskrypcje

 • Dostęp do portalu odbywa się na zasadzie przedpłaconych punktów licencyjnych (punkty licencyjne nie są tożsame z liczbą zmiennych czy liczbą sterowników podłączonych do chmury – model licencjonowania omówię w kolejnym artykule).
 • Dostępny jest 30-dniowy, darmowy okres testowy ze 100 punktami licencyjnymi.

Użytkownicy

 • Definiujemy, kto ma dostęp, do jakich klientów, instalacji i danych

Wyglądu interfejsu i przykładowe dashbordy

tekst: Mariusz Pacan, WAGO.PL

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *