loading...

MQTT, WAGO Cloud – dane z obiektu na wyciągnięcie ręki cz. 3: Chmura i koszty utrzymania aplikacji

W pierwszym artykule (link do artykułu) przedstawione zostało zagadnienie użycia protokołu MQTT w sterownikach i panelach operatora TP600 Control Panel. W drugim artykule (link) zostały omówione funkcjonalności WAGO Cloud, jakie mogą być zastosowane przez automatyków w aplikacjach związanych z gromadzeniem i analizą danych z rozproszonych obiektów oraz mechanizmy ułatwiające zdalne utrzymanie takich obiektów.

W tym artykule chciałbym poruszyć temat kosztów utrzymania aplikacji w chmurze.

Warto pamiętać, że – w dużym uproszczeniu – komercyjna chmura jest złożoną, a więc kosztowną infrastrukturą IT. Dostawcy chmury utrzymują infrastrukturę na najwyższym poziomie technologicznym. Dbają o bezpieczeństwo infrastruktury i danych oraz oferują skalowalny model wykorzystania tych zasobów przez podmioty, które koncentrują się na kluczowych dla nich obszarach działalności i świadomie rezygnują z budowy własnego datacenter.

Nasza lokalizacja, rodzaj wirtualnej maszyny, zarezerwowana przestrzeń dyskowa, czas,  intensywność korzystania – obciążenie zasobów, wybrana baza danych – jej wielkość, podejście do tworzenia backupów, zainstalowane aplikacje i usługi – kształtują cenę (szczegóły na stronach dostawców usług). Mnogość parametrów, jakie trzeba przewidzieć i uwzględnić w kontekście tworzonego systemu automatyki sprawia, że dobór odpowiedniej platformy i usług w chmurze może nie być łatwym zadaniem.

WAGO Cloud  upraszcza mechanizm estymacji kosztów

Dla przypomnienia, WAGO Cloud jest przestrzenią w chmurze Microsoft Azure.

Z punktu widzenia aplikacji oraz systemu automatyki, nad którym pracujemy, do określenia kosztów ważne jest jedynie zdefiniowanie:

  • Ile punktów pomiarowych chcemy wysyłać do chmury i jak często chcemy to robić?
  • Jak długo mają być przechowywane dane w chmurze?

Jeżeli zależy nam na dodatkowych funkcjonalnościach:

  • eksporcie danych do systemów zewnętrznych (np. lokalna kopia danych),  to powinniśmy wiedzieć, jaki rozmiar danych będzie eksportowany.
  • uproszczeniu utrzymania instalacji automatyki – np. zdalnym uaktualnianiu firmware lub aplikacji, to powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często przewidujemy takie uaktualnienia i ile sterowników/lokalizacji będą one obejmować.
  • zdalnym dostępie do WBM lub lokalnej (ze sterownika) wizualizacji WWW przez WAGO Cloud, to odpowiedzmy sobie na pytanie, ile godzin w miesiącu spędzimy w takich sesjach i ile sterowników obejmie takie działanie.

Zebrane wymagania przeliczane są na tzw. punkty licencyjne rozliczane w skali miesiąca. By lepiej zobrazować pojęcie punktów licencyjnych, posłużę się przykładem.
Załóżmy, że na naszych rozproszonych instalacjach pracuje sterownik, z którego chcemy wysyłać 40 zmiennych (danych pomiarowych np. wordów – typ zmiennej (bit, byte, word) nie jest istotny). Raz w miesiącu będziemy aktualizować firmware lub aplikację. Chcemy eksportować 1GB danych do zewnętrznych systemów oraz przechowywać dane przez rok.

Jeden sterownik (lokalizacja), 40 zmiennych wysyłanych co minutę.

W tym przypadku będziemy potrzebować ok. 50 punktów licencyjnych.

Instalacja jak wyżej, ale dane z 3 sterowników (lokalizacji), 40 zmiennych wysyłanych co minutę z każdej z nich.

Będziemy potrzebować ok. 100 punktów licencyjnych.

Instalacja jak wyżej, dane z 16 sterowników (lokalizacji) po 40 zmiennych wysyłanych z każdej z nich, tym razem co 5 minut:

Będziemy potrzebować ok. 100 punktów licencyjnych. W tym przypadku mamy w chmurze dane z pięć razy większej liczby lokalizacji, niż w poprzednim przykładzie, ale wymieniamy je rzadziej.

Na koniec instalacja jak wyżej, dane z 16 sterowników (lokalizacji), 40 zmiennych wysyłanych z każdej, tym razem co 10 minut:

Będziemy potrzebować ok. 50 punktów licencyjnych – o połowę mniej niż w poprzednim przypadku, choć dalej nadzorujemy 16 lokalizacji.

Wnioski:

  • Dobór punktów licencyjnych nie zależy od liczby sterowników przyłączanych do chmury, ani od liczby użytkowników, dashbordów czy też typu zmiennej (bit, byte, word).

W uproszczeniu zależy głównie od całkowitej liczby przesyłanych punktów danych pomiędzy sterownikiem (sterownikami) a chmurą (częstość wysyłania x liczba punktów pomiarów).

  • Biorąc pod uwagę dostępne mechanizmy, WAGO Cloud może być wygodnym i ekonomicznym narzędziem do przetwarzania i wykorzystywania informacji z obiektów/instalacji opartych o sterowniki lub panele WAGO.
  • Na koszt jednostkowy utrzymania instalacji w chmurze w dużym stopniu wpływa organizacja i częstość wysyłania danych. Podejście inżynierskie jest kluczem do optymalizacji i zarządzania kosztami – podział danych na kategorie pod względem ważności/priorytetów, wdrożenie mechanizmów wysyłania danych na zdarzenie np. przekroczenie założonej delty, dynamiczna zmiana częstości wysyłania danych zależna od warunków obiektowych.

Kalkulator – punkty licencyjne WAGO Cloud

 Estymację kosztów, symulację wariantów wykorzystania chmury w aplikacji ułatwi kalkulator:

https://wagocloudcostcalculator.azurewebsites.net/en/

Punkty licencyjne są przedpłacane.
Minimalne miesięczne utrzymanie przestrzeni to koszt 50 punktów licencyjnych.

Dostępne są następujące licencje:

Pierwszy krok w WAGO Cloud:

A my w WAGO jak zawsze służymy wsparciem!

Mariusz Pacan, WAGO.PL

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *