loading...

Nie taki system DALI straszny, jak go malują

Niektórzy instalatorzy na myśl o zrobieniu instalacji sterowania oświetleniem stają okoniem i przekonują inwestora o wyższości tradycyjnej instalacji nad sterowaną. Obecnie jednak sterowanie oświetleniem, np. po magistrali DALI, to podstawa we wszystkich budynkach biurowych, sieciach handlowych czy halach przemysłowych. I trzeba się do tego po prostu dostosować.


Aby spełnić wymagania standardu DALI, należy przestrzegać pewnych podstawowych założeń. Jedna podsieć DALI to 64 adresy, a zatem można podłączyć 64 urządzenia. Poprzez urządzenie rozumiemy nie tylko oprawy, lecz również wszystkie dodatkowe elementy systemu sterowania, takie jak panele, czujki, wejścia cyfrowe itd. Do prowadzenia instalacji DALI nie jest potrzebne żadne specjalistyczne okablowanie, ale znacznie prościej wykonać to w oparciu o wtykową instalacje WINSTA. Instalację prowadzimy standardowym, 2-żyłowym przewodem elektrycznym o przekroju 1,5 mm2. Maksymalna rozpiętość sieci DALI dla tego przekroju wynosi 300 m. Przewody DALI mogą znajdować się w jednej wiązce z przewodami zasilania bez obawy o zakłócenia, np. pięciożyłowym przewodem WINSTA z serii 771 . Powiększenie rozpiętości podsieci o kolejne 300 m możemy uzyskać wykorzystując repeater. Elementy, takie jak panele przycisków (sterownicze) oraz czujki, zasilane są wyłącznie z DALI. Należy pamiętać, że wydajność prądowa jednej podsieci to 250 mA. Informacja o tym, ile dane urządzenie pobiera z DALI można znaleźć w jego karcie katalogowej.

Pierwszą barierą do pokonania jest obawa przed programowaniem sterowników. Rozwiązanie może być proste – systemem WLMS. Jest to inteligentny system sterowania i zarządzania oświetleniem, składający się z kompletnej gotowej aplikacji oraz sterownika z odpowiednimi kartami I/O, którego algorytmy opierają się na analizie czujników światła dziennego, czujników ruchu i zaawansowanych scenariuszy oświetleniowych. Tak przygotowana aplikacja umożliwia konfigurację wymaganych funkcjonalności dla systemu sterowania oświetleniem, a także jego diagnostykę i konserwację podczas pracy. Obsługiwany obszar można podzielić maksymalnie na sześćdziesiąt wirtualnych stref, z indywidualnie ustawianym oświetleniem i niezależnym sterowaniem. Do konfiguracji i sterowania oświetleniem wykorzystywana jest standardowa przeglądarka internetowa (protokół HTTPS). Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie oraz dodatkowe licencje na punkty danych. Predefiniowane zarządzanie oświetleniem wspiera aplikacje oświetleniowe zgodnie z normą EN 15232.

Podstawowe funkcjonalności

 • Przełączanie oświetlenia
  • załączanie/wyłączanie
  • latching relay
  • łącznik schodowy
  • wykrywanie ruchu
 • Sterowanie natężeniem oświetlenia
  • ściemnianie ręczne
  • ściemnianie na podstawie czujnika obecności
 • Ciągłe sterowanie oświetleniem i kontrola natężenia
  • ciągła kontrola oświetlenia
  • czujniki oświetlenia z przyciskiem
  • czujniki oświetlenia z przyciskiem schodowym
  • zaawansowana kontrola oświetlenia dziennego
 • Funkcje czasowe w oparciu o harmonogramy
  • tydzień
  • wakacje
  • specjalne okresy czasu
 • Funkcje zarządzania
  • zewnętrzne strefy wirtualne
  • zewnętrzne ściemnianie
 • Pomiar energii
  • pomiar zużycia energii elektrycznej

 Zastosowanie systemu WLMS umożliwia szybkie i intuicyjne:

 • adresowanie urządzeń DALI
 • konfigurowanie EKG DALI (np. sceny)
 • lokalizowanie, znajdowanie i sortowanie komponentów DALI
 • konfiguracja bezprzewodowych urządzeń i czujników EnOcean
 • nazewnictwo wejść i wyjść według klucza identyfikacyjnego systemu (SIK)
 • przydzielanie wejść i wyjść do wirtualnych pokoi
 • przydzielanie niezależnych funkcji do wirtualnych pokoi
 • testowanie i sprawdzenie przygotowanej konfiguracji
 • wykonywanie diagnostyki i zarządzanie systemem podczas pracy
 • rekonfiguracja funkcji dla pracującego systemu
 • zmiany parametrów
 • rejestracja czasu pracy
 • rejestracja zużycia energii
 • dostosowanie parametrów EKG
 • synchronizacja zegara za pośrednictwem SNTP

System WLMS można rozbudować  maksymalnie do:

 • 10 x 64 DALI EVGs
 • 10 x 16 DALI Multi-Sensorów, sensor typ 1
 • 10 x 16 DALI sensor typ 2
 • 3-fazowy pomiar zużycia energii
 • 64 x Przycisk EnOcean
 • 64 x wejść cyfrowych
 • 32 x wyjść cyfrowych
 • 64 x wejść MODBUS
 • 16 x połączeń z innym WLMS
 • 20 x kalendarzy
 • 60 x wirtualnych pomieszczeń

Kolejnym zagadnieniem jest okablowanie. Jak to zrobić? Standardowo instalację prowadzimy 2-żyłowym przewodem elektrycznym o przekroju 1,5 mm2, ale musimy pamiętać o zasilaniu urządzeń. I tu przydatna może być gotowa, prefabrykowana instalacja elektryczna WINSTA. Do dyspozycji mamy całą gamę produktów np. przewodów rozdzielaczy, gniazd i wtyków niebieskich opisanych specjalnie dla DALI: L, N, PE ,DA+ DA- . Stosując te komponenty wykonawca ma pewność że robi wszystko zgodnie ze sztuką. Dzięki kodowaniu mechanicznemu nie jest w stanie pomylić przewodów, a instalacje wykonuje się szybko i bezpiecznie. Przewody standardowe mogą być czarne albo białe o przekrojach 1,5 mm2 i 2,5 mm2. Na budowę mogą być dostarczone już w odpowiednich, wymaganych długościach, np. 1- lub 8-metrowe. Zastosowanie przewodów linkowych ułatwia układanie instalacji, pozwala na szybką i bezpieczną rekonfigurację, przebudowę czy rozbudowę.

Radosław Leończuk, WAGO.PL

 1. Przewód poł. Gniazdo Wista – wolny koniec 8 m – (Nr 771-9958/106-801) L,N,PE, DA+, Da- 5x 1,5 lub gniasto Winsta (Nr 770-1105 – 770-115)
 2. T – rozdzielacz Winsta DALI 1x Wtyczka, 2 x Gniazdo (Nr 770-617)
 3. Przewód poł – Wtyczka Winsta – wolny koniec 3 m – (Nr 771-9985/206-301) L,N,PE DA+, DA- 5x 1,5
 4. Oprawa – połączenie końcowe – zaciski tradycyjne
 5. Przewód poł. Gniazdo Wtyczka Winsta 3 m – (Nr 771-9985/006-301) – 5x 1,5
 6. H – rozdzielacz Winsta DALI 1x Wtyczka 2 x Gniazdo ( Nr 770-992)
 7. Oprawa – połączenie końcowe – złączę Winsta w oprawie
 8. Wtyk Winsta (Nr. 770-1115 + 770-105) L, PEN, DM+, DM- + obudowa dla 2 przewodów 5-9 mm
 9. Mulisensor Dali
 10. Przewód pol – Gniazdo Winsta – wolny konec 3 m – (Nr 771-9985/105-301) L,N,PE, DA+, DA- 5x 1,5
 11. Oprawa – połączenie przelotowe – zaciski tradycyjne
 12. Przyłącze Winsta Linect

Rys. Przykładowa instalacja WINSTA DALI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *